Přehled článků v Studia theologica 38
Ladislav Tichý ukazuje v článku „Biblické argumenty apoštola Pavla v Gal 4,21-31“, jak apoštol zachází s texty z knihy Genesis a Izaiáš, když se snaží Galaťany přesvědčit o správné cestě k ospravedlnění před Bohem.

Ivan Koniar zvolil pro svůj příspěvek téma „Zdôvodnenie vojny v pracích sv. Augustína“. Autor se snaží zasadit Augustinovu teorii spravedlivé války do celku jeho politických a teologických názorů.

Ve třetím článku prezentuje Karel Skalický „Zápas E. Rádla a J. L. Hromádky o možnost zjevení a teologie“. Rádl a po něm Hromádka se totiž snažili propojit Masarykovu humanistickou filosofii s jím odmítaným konceptem zjevení, a tedy i teologie.

Další článek je opět z českého prostředí, tentokrát se ale Tomáš Faber zaměřil na dobu pozdější v textu nazvaném „Zmocněnci Ministerstva školství, věd a umění na biskupských konzistořích v obdobích 1949-1967“. Článek podrobně popisuje tuto funkci vytvořenou komunistickou mocí s cílem posílit kontrolu nad církevními institucemi.

Poslední dva články jsou věnovány pastoraci: Ladislav Csontos hodnotí „Niektoré pastorálno-teologické dôsledky sociologického výskumu religiozity katolíkov na Slovensku z roku 2007“. Svou interpretaci sociologického výzkumu končí konstatováním, že se ukázalo jako nezbytné zřídit ve větších městech Slovenska nové farnosti a více spolupracovat s laiky.

Michal Opatrný se zaměřil na „Vztah církve a Charity očima jejích zaměstnanců“. V předložené studii porovnává výsledky vlastního kvalitativního výzkumu s výzvami obsaženými v encyklice Deus caritas est.

Recenze:

Blažej Štrba: také off your sandals form your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (Peter Dubovský)

Jiří Hanuš – Jan Vybíral (eds.): Náboženství v globální občanské společnosti (Eduard Krumpolc)

Hugh McLeod: Sekularizace v Západní Evropě (1848-1914) (Jitka Jonová)

Pavol Linet: Tradícia a Zjavenie (Pavel Ambros)

Ivan Šulík: Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967): Príspevok k dejinám morálnej teológie (Pavel Ambros)

Enzo Bianchi: Klíčové pojmy křesťanské spirituality (Michal Altrichter)

Karel Sládek: Vladimír Solovjov: Mystik a prorok: Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe (Lukáš Nosek)

Zprávy z konference:
Colloquium origenianum decimum: Origen as Writer (Krakov, 31. srpna – 4. září 2009)
Colloquium Dionysiacum (Peraha, 30.-31. října 2009)

www.studiatheologica.eu