Přehled článků ve Studia theologica 39
Úvodní studie, jejímž autorem je Július Pavelčík, představuje čtenáři „Podobenstvo o vytrhaní kúkoľa v Tomášovom evanjeliu“. Autor podrobně probírá tento krátký příběh, jak je zachycený v koptském apokryfu, a snaží se zodpovědět otázku, jaký je vztah tohoto textu k biblické variantě (Mt 13,24–30).

Další článek zaujme jistě tomisty: „Princip individuace morálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“. David Svoboda se v něm snaží ukázat Tomášovo řešení otázky, odkud pochází, že je určitá věc individuální. Přitom sleduje jak všechny souvislosti s dalšími ontologickými otázkami, tak možný vývoj Tomášova pojetí.

Karel Říha zase ve svém článku „Mezi transcendentalitou a transcendencí“ zajímavě propojuje fenomenologickou filosofii s teologií. Styčným bodem je v tomto případě (s odkazem na Husserla) moment náboženské konverze.

Petra Otýpková nám ve svém článku „Katolický aktivista a politický vězeň dr. Josef Myslivec“ dává nahlédnout do některých méně známých souvislostí toho, co se dělo v Československu v padesátých létech.

Ne všichni mladí lidé se cítí osloveni běžnou liturgickou praxí. Pro ně i pro ty, kteří liturgii pro mladé připravují, by mohl být inspirativní článek od Zdeňka Demela pohlížející za hranice naší země: „Liturgie s mládeží v německé jazykové oblasti“.

Závěrečný článek „Pluralita generálních vikářů?“ se opět týká aktuálního tématu. Štěpán Šťastník v něm řeší otázku, za jakých podmínek církevní právo umožňuje ustanovit v jedné diecézi vícero těchto vysokých církevních představitelů.

Recenze
Petr Bakalář: Bůh jako psychický virus (David Peroutka)
Pavel Marek (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007 (Dominika J. Ondráčková)
Alexej S. Chomjakov: Jedna Církev (Rastislav Nemec)
Vladimír Losskij: Sedm dní na cestách po Francii (Rastislav Nemec)
Vladimír Solovjov: Vybrané stati I.: Čína a Evropa, Mohamed. Vybrané stati II.: Mytologický proces, Prvobytné pohanství (Karel Sládek)

Zprávy: Založení České christologické a mariologické konference (Ctirad Václav Pospíšil)

www.studiatheologica.eu