Předpokladem lidského zrání může být jenom takový způsob poznávání, jímž se člověk otvírá nebo nechává otevřít i tomu, co se vymyká jeho ovládavé vůli a přesahuje jeho dosavadní horizont: nepředvídatelnému, jinému, opravdu neznámému. Člověka mění teprve takové poznání, které ho zasahuje a vyzývá v hloubce jeho živé identity.
Děje se to v církevních dějinách, ale i na individuální cestě do tajemství víry; skrze Boží milost i prostřednictvím lidského hledání smyslu života, etické odpovědnosti, pravého dialogu s druhými a s Druhým – tedy uprostřed duchovně proměňujících situací vnímavého pobývání na světě.

Toto (nejen) adventní téma rozehrávají v různých tóninách posledního letošního čísla Teologických textů (www.teologicketexty.cz) mnozí zajímaví autoři. Na adrese ttexty@volny.cz je možno si objednat třeba i jenom toto jednotlivé číslo.