Zájemce o teologii najde v prvním letošním čísle Teologických textů nejen dvě kompetentní odpovědi „novému ateismu“ (Müller a McGrath), ale především řadu ukázek konstruktivních současných přístupů k ústřednímu tématu teologie. Z jednotlivých koncepcí se tu setkáme například s Marionovou reflexí „zakoušení nepochopitelného“ nebo s Waldenfelsovým dialogickým porovnáním křesťanského teismu s buddhistickým pojetím „nicoty“.
Do celkově nové situace světového křesťanského myšlení nás uvádí přehledné a bibliograficky vybavené upozornění na obnovu otázky po Bohu, jak ji formuluje různorodý proud „post-sekulární filosofie“ a speciálně francouzský „teologický obrat“ ve filosofii. Vysokou informační hodnotu má také rozbor přírodovědeckého pojmu nekonečna a jeho teologických implikací. Ke slovu se dostává i často dnes řešený problém teologicky poučeného stanovení předpokladů autentické mystiky.

Lze konstatovat, že teologie zde opět poskytuje aktuální impulzy k potřebnému – pro české a moravské katolíky snad i vitálně nezbytnému – růstu křesťanské vzdělanosti.

www.teologicketexty.cz