Tématem druhého letošního čísla Teologických textů jsou lidské vztahy. Co k nim teologie může říci? Asi právě to nejpodstatnější. V novém čísle najdeme shrnutí úvah svatého Augustina o manželství a sexualitě – o tématu, s nímž se vlastně celý život různým způsobem osobně vyrovnával. Nemohou chybět úvahy o současném sociálním životě, politice a morálce – vedené s podnětným odborným nadhledem a s nerezignující křesťanskou angažovaností.
Několik článků se věnuje i kvalitě našeho vnitřního – psychologického, etického a duchovního – zázemí, z něhož k druhým lidem vycházíme. Specialitou čísla je upozornění na životní problematiku snad nejvíce zanedbávané „kategorie“ občanů – lidí s psychiatrickou diagnózou; jeden z těchto článků upozorňuje, že časopis Mosty – kterému šlo právě o překonávání obvyklých propastí neporozumění v této oblasti – je už dostupný na internetu (www.casopis-mosty.cz). Organizace církevního života a ekumena samozřejmě nemohou nebýt do tématu lidských vztahů rovněž zahrnuty. Ale nejvlastnější dominantu teologického přístupu k mezilidské problematice pochopitelně tvoří zásadní úvahy o nejhlubších předpokladech vskutku lidských vztahů: úctě, lásce, moudrosti, zdravé kritičnosti, a především respektu k člověku jako Božímu obrazu.

www.teologicketexty.cz