Konference vyšších představených ženských řeholí zve na přednášky s tématem "Zasvěcený život dnes: od krize k obnově" přednáší P. Amedeo Cencini FDCC dne 7. listopadu 2007
Přednášky se konají v posluchárně Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Nemocnice Pod Petřínem - Praha 1, Vlašská 36)

Program:

9:30 hod. mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského (u nemocnice)

10:45 hod. 1. přednáška (následuje přestávka s občerstvením)

14:00 hod.: 2. přednáška - po ní prostor na otázky

Parkování osobních aut je zajištěno - parkoviště u nemocnice.http://www.volny.cz/kvpzr/