V rakouských Tyrolích zemřel krátce po svých 85. narozeninách Mons. Josef Hrbata. Čeští čtenáři ho znají především z knih, ve kterých vykládal nedělní liturgická čtení a Žalmy. Péčí Dr. Karla Vrány vycházely nejprve v římské Křesťanské akademii, po převratu v roce 1989 pak v Karmelitánském nakladatelství.