Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
Slavnost Seslání Ducha svatého - A / papež František - Regina coeli (Kde je strach, tam je uzavřenost)

Dnes, na slavnost Seslání Ducha svatého, nás evangelium zavádí do večeřadla, kam se apoštolové uchýlili po Ježíšově smrti (J 20,19-23). Zmrtvýchvstalý se večer o Velikonocích zjevuje právě v této situaci strachu a úzkosti, dechne na ně a říká: "Přijměte Ducha svatého" (v. 22). Ježíš tak chce darem Ducha osvobodit učedníky od strachu, od toho strachu, který je drží zavřené doma, a osvobozuje je, aby byli schopni vyjít ven a stát se svědky a hlasateli evangelia. Zastavme se na chvíli u toho, jak Duch osvobozuje od strachu. 

Učedníci zavřeli dveře, říká evangelium, "ze strachu" (v. 19). Ježíšova smrt jimi otřásla, jejich sny byly zničeny, jejich naděje se rozplynuly. A oni se uzavřeli do sebe. Nejen v té místnosti, ale i uvnitř, ve svých srdcích, a to bych rád zdůraznil: uzavřeli se. A jak často se také uzavíráme do sebe my? Kolikrát kvůli nějaké těžké situaci, kvůli nějakému osobnímu nebo rodinnému problému, kvůli utrpení, které nás poznamenává, nebo kvůli zlu, které kolem sebe vnímáme, pomalu upadáme do ztráty naděje a chybí nám odvaha jít dál? Mnohokrát se to stává. A pak se podobně jako apoštolové uzavřeme do sebe a zabarikádujeme se v labyrintu starostí.

Bratři a sestry, k tomuto "uzavření se do sebe" dochází, když v nejtěžších situacích dovolíme strachu, aby nás ovládl a rozezněl v nás svůj "velký řev". Když do nás vstoupí strach, uzavíráme se do sebe. Příčinou je tedy strach: strach z toho, že to nezvládneme, že budeme sami čelit každodenním bitvám, že budeme riskovat a pak budeme zklamáni, že se rozhodneme špatně. Bratři, sestry, strach blokuje, strach ochromuje. A také izoluje: pomyslete na strach z jiných, z těch, kteří jsou cizinci, z těch, kteří jsou jiní, z těch, kteří myslí jinak. A může to být dokonce i strach z Boha: strach, že mě potrestá, že se mu znelíbím... Dáme-li prostor těmto falešným strachům, zavřou se dveře: dveře srdce, dveře společnosti, a dokonce i dveře církve! Kde je strach, tam je uzavřenost. A to není dobré.

Evangelium nám však nabízí lék Zmrtvýchvstalého: je jím Duch svatý. On osvobozuje z vězení strachu. Když přijmou Ducha, apoštolové - dnes ho slavíme - opouštějí večeřadlo a vydávají se do světa odpouštět hříchy a hlásat radostnou zvěst. Díky němu překonávají strach a otevírají dveře. To totiž Duch dělá: dává nám pocítit Boží blízkost, a tak jeho láska zahání strach, osvětluje cestu, utěšuje, podepírá v protivenstvích. Tváří v tvář obavám a uzavřenosti tedy vzývejme Ducha svatého za nás, za církev a za celý svět: aby nové Letnice zahnaly obavy, které nás přepadají, a znovu zažehly oheň Boží lásky. 

Kéž se za nás přimlouvá přesvatá Panna Marie, která byla jako první naplněna Duchem svatým.

 

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Duch svatý  

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Čtvrtek 25. 7. 2024, Svátek sv. Jakuba, apoštola

2 Kor 4,7-15;

Komentář k Mt 20,20-28: Nejsou naše přání, kterými se obracíme k Bohu, podobně naivní jako žádost maminky synů Zebedeových? Není naše představa o Bohu zjednodušená?

Zdroj: Nedělní liturgie

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)
(23. 7. 2024) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.