Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Seslání Ducha svatého ABC (vigilie, v den slavnosti) - přímluvy

S důvěrou v Ježíše Krista, Pána a dárce pokoje, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

 

 

▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo budou o těchto Letnicích biřmováni.     

(nebo v neděli večer:

▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo byli o těchto Letnicích biřmováni.)

▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše; prosme také za ty, kdo žijí bez víry.

▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.

▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy; za lásku, která je bez manipulace a vede ke svobodě a zralosti.

• Prosme o pomoc Ducha svatého pro všechny, kterým chybí naděje a smysl života, a kdo žijí v zajetí zla, strachu, sobectví či neodpuštění.

◦ Prosme za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci.

•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.

 

Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla,

tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Vytvořili  Petr Petřivalský a Dagmar Smolíková, Kapucíni, Brno

Čtení z dnešního dne: Úterý 18. 5.

Sk 20,17-27; Jan 17,1-11a

Komentář k Jan 17,1-11a: Ježíšova velekněžská modlitba ať mě povzbuzuje ve chvílích opuštěnosti. Povzbuzení: vždyť právě v těch chvílích jsme mu nejblíž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.