Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Seslání Ducha svatého ABC (vigilie, v den slavnosti) - přímluvy

S důvěrou v Ježíše Krista, Pána a dárce pokoje, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

 

 

▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo budou o těchto Letnicích biřmováni.     

(nebo v neděli večer:

▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo byli o těchto Letnicích biřmováni.)

▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše; prosme také za ty, kdo žijí bez víry.

▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.

▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy; za lásku, která je bez manipulace a vede ke svobodě a zralosti.

• Prosme o pomoc Ducha svatého pro všechny, kterým chybí naděje a smysl života, a kdo žijí v zajetí zla, strachu, sobectví či neodpuštění.

◦ Prosme za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci.

•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.

 

Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla,

tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Vytvořili  Petr Petřivalský a Dagmar Smolíková, Kapucíni, Brno

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz