Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
Svátek Křtu Páně C / mikrokázání

Ježíšův křest byl ikonou. Tento výraz původně znamenal okno, okno do Božího světa. Skrze křest máme Boha nejen spatřit, ale on nás má proměnit. 

Slyšel jsem vyprávět o misionáři, který opustil misie a po dvaceti letech přijel na návštěvu. Potkal domorodce, kterého kdysi pokřtil a chtěl zjistit, zda si něco pamatuje z přípravy. Položil mu několik otázek: V kolika osobách je Bůh? Co je to milost posvěcující? … Ale nebožák neuměl odpovědět. Misionář byl z toho nešťasten. Přesto mu ale položil ještě jednu otázku. Když jsi uvěřil a byl jsi pokřtěn, jak se Bůh v tvém životě projevil? Domorodec odpověděl: „Před tím jsem chodil často do své chatrče opilý a nyní to už nedělám. Měl jsem ve zvyku bít svoji ženu, dnes jí pomáhám, dřív jsem býval agresivní, dnes s tím již mám daleko menší problém.“

 

 

Autor: Konzbul Pavel

Témata: Křest | Obrácení

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…