Upadl jsi, nebo upadla? Ale vždy jsi milován a milována a Bůh ti důvěřuje! - archív citátů

Navigace: Tematické texty D DiskuseUkončené diskuze CO SI MYSLÍTE O PLENÁRNÍM SNĚMU?

CO SI MYSLÍTE O PLENÁRNÍM SNĚMU?

(09.01.02)


Mezi lidmi vládne mnoho názorů na připravovaný sněm. Spektrum názorů je široké - od nadšeného očekávání, přes apatický nezájem až k naprostému odmítnutí. Co si o sněmu myslíte vy? Jste v něm nějak angažováni? Jaké máte zkušenosti?
autor: Správce webu
ODPOVĚDĚT


Odpovědi(12):
SNĚM JE UžITEČNÝ (20.03.02)
autor: Zdeněk
Ještě větší užitek by měl, kdyby se o něj zajímali kněží. U nás ve farnosti a okolí je asi pět kněží, ale našich diskusních kroužků se účastní málo a když tak jsou dost pasivní. Slibuji si od sněmu otevření některých problémů, že se o něčem vážném, o čem se mlčelo otevře diskuse a bude se vědět, že to je problém: pro další desetiletí k řešení. Jsme dost pomalí, nevím zda nás omlouvá, že je nás stále mnoho (v ČR tisíce aktivních a desetitisice až staticíce méně aktivních). Je třeba si uvědomit, že to je jedinečná příležitost, dříve se na této úrovni v ČR a v Československu. nediskutovalo. Nejsme stále zvyklí o problémech diskutovat ani si neuvědujeme, že jsou to naše problémy a že je můžeme pomahat řešit.

SNĚM JE PRO VšECHNY, ALE NE PRO KAžDÉHO (19.03.02)
autor: Máří
Milí pisatelé a čtenáři, proč soudíte, jestli má sněm smysl nebo ne. To teprv uvidíme! Dělejme to, k čemu nás Bůh volá a nehledejme odměny. Když každý budeme dělat své povinnosti podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, tak to jistě přinese ovoce. Jaké, to uvidíme. Na sněmovní kroužek se také nescházíme celá farnost (dokonce se scházíme ze 3 farností). Zveme i ostatní, ale nepřicházejí. Každý máme svoje místo. Plňme ho opravdu svědomitě! Témata k diskuzím, či spíše otázky mi taky přijdou někdy přihloupé, ale při hovoru někdy dojdeme k zajímavým úvahám. Tak neztrácejme víru! A (převážně) pánům pesimistům bych vzkázala: "Když Vám to nic neříká, nevadí, ale nesrážejte ostatní a plňte si svoji "úlohu" v životě.".

JE ZÁJEM O NÁZOR VĚŘÍCÍCH...? (11.03.02)
autor: Pavel Šebelle
v současnosti mi objektivní příčiny zabrańují účastnit se přímo kroužků, tak to alespoň sleduji přes rodiče, ptám se jak to tam chodí....když vidím připravené návodné otázky, tak se musím smát, připadá mi to jak ve školce, když se dětem musí říkat o čem mají přemýšlet.....dospělí snad ví co je pálí, o čem by se měli bavit......jenže asi nejde o to řešit to co věřící potřebují pro to, aby žili v tomto světě dobrý křesťanství,.... ale asi o to abychom napsali jak má vypadat ideál....potřebujem hledat jak tento ideál uvést reálně do života.......o ideálu si můžu číst v dokumentech koncilu sám, stačí mi to přeložit....a jestli je někdo unešen z toho jak si křesťané povídají, tak to je právě ukázka toho, jak to funguje špatně, to by snad mělo být úplně normální nebo až skončí sněm si povídat přestanem a scházet se......?

OCEŇUJI ZÁJEM A OPTIMISMUS žEN (20.02.02)
autor: Marie Z.
Sympatické na této diskusi mi je, že v ní vedou ženy co do účasti 4:2, a tak jsem se rozhodla vylepšit toto skóre. Moudřejší postřehy než Kateřina Tetivová nemám, proto se plně stavím za její příspěvek a děkuji za pěkné vyjádření toho, co pozitivního na sněmu také vidím. Nebuďme příliš domýšliví a mějme trpělivost. Analýza zápisů je velmi pracnou záležitostí a až po jejím provedení se dočkáme i reakcí biskupů. Na závěr snad jen doplňující poznámka k úvodu - oba níže uvedení účastníci - muži, jsou poměrně skeptičtí. Ženy jsou optimistky, a to je fajn.

CÍRKEV A PLENÁRNÍ SNĚM (03.02.02)
autor: Eva Dominiková
Význam plenárního sněmu vidím v tom, že naši biskupové mohou poznat smýšlení obyčejných věřících, duchovní zralost a schopnost se začlenit do života církve. Nemyslím si však, že by tato aktivita vyřešila problémy církve. Diskutující ve směmovních kroužcích si musejí být vědomi, že oni dávají podněty, ale rozhodují biskupové. Plenární sněm by se neměl zaměňovat za demokratické forum, nahrazovat hierarchickou autoritu církve nebo jí manipulovat. Najdou-li však věřící skrze sněmování své místo v církvi, splnil sněm svůj účel.

PLENÁRNÍ SNĚM (22.01.02)
autor: Jana
Myslím si, že byla dána jediněčná šance nám věřícím, abychom se motivovali společně k četbě a rozjímání koncilních dokumentů na základě inpůlzů ze strany přípravných týmů. Že nejsou vidět výsledky? Není obohacením již to, že jedni druhým nasloucháme a učíme se mluvit o věcech, o kterých donedávna se nedalo vůbec společně diskutovat. Když zahodíme i tuto šanci - nebude to pro nás škoda? Ono to stojí určitou námahu, ale "bez práce nejsou koláče."

FARNÍ RADY VERSUS SNĚMOVNÍ KROUžKY (22.01.02)
autor: Marta
Reakce pro Kateřinu Tětivovou: Různé akce farnosti má podle mě zastřešovat farní rada, ne sněmovní kroužek. Farní rady (i aktivní skupiny) určitě stojí za to.

STOJÍ TO ZA TO (22.01.02)
autor: Kateřina Tetivová
PS není žádné spolčo nebo nezávazné klábosení u kafíčka, ale pracovní setkávání, z něhož mají vyplynout závěry pro život církve. Lidi to asi nepochopili, protože vedou na PK jen svůj monolog, líčí nějaké osobní zážitky a zbožné pocity, kterým nikdo nerozumí a pro církev to nemá vůbec informační význam. Nepochopili, že PS je především práce. Anebo to naopak pochopili, ale nelíbí se jim to a ztrácejí zájem. Radši vyhledají aktivity, kde si mohou nezávazně pokecat, nebo pasívně sedět a poslouchat, co si připravil někdo jiný, většinou farář. Hlavně že nikdo nechce nic po nich. Kde je nějaká zodpovědnost? Nemůžeme být jako malé děti, které běhají od jedné hry ke druhé, podle toho, co je zrovna baví. Vždyť je to celocírkevní akce vyhlášená biskupským sborem. A kdo si pořád stěžuje, že v církvi není dialog? V PS nám byl nabídnut, tak proč ho víc nevyužijeme? Argumentuje se, že je to hierarchie, kdo nemá zájem, ale uvědomme si, že z PK chodí celá kvanta zápisů, které vyžadují dlouhodobou analýzu. Nemůžeme čekat, že zrovna na naše zápisy bude pan biskup okamžitě reagovat, zvláště když některé zápisy nemají hlavu ani patu. Ale i v případě, že hierarchie opravdu nemá zájem, je to její problém. Práce PK má smysl i pro život farnosti. Lidé se setkají, poznají, učí se mluvit, naslouchat, sdílet. Nestačí, aby se viděli jen v kostele, pak se rozešli, nic o sobě nevěděli, a ještě se navíc pomlouvali. Fungují sice různé skupiny, ty jsou ale většinou určeny pro mládež, seniory, studenty, rodiny a podobné speciální kategorie. A kde se mají zapojit ostatní? Působí i hnutí, ale ta mají svou spiritualitu, která nemusí vyhovovat každému. Ve farnosti musí být obecná základna pro všechny, aby se setkali, poznali, vyměnili zkušenosti, názory, sdělili své radosti a těžkosti. Nevím, jak jinak realizovat skutečné křesťanství, než v bratrských vztazích.

NESTOJÍ TO ZA TO (18.01.02)
autor: Marta
Nestojí za to, aby farní společenství diskutovalo sněmovní dokumenty místo jiné aktivity. I kdyby se všichni laici v Čechách shodli na jedné věci - mělo by to nějakou reálnou odezvu (myslím odezvu nad rámec farnosti)?

NESTOJÍ TO ZA TO (17.01.02)
autor: Bedřich Novák
Dle mého jsou tu dvě koleje: sněmovní kroužky a jejich výsledky; to co sněm může prosadit a změnit: nic. V kroužcích se diskutuje, ale význam to nebude mít žádný.

STOJÍ TO ZA TO (16.01.02)
autor: A. Miki
Zdá se mi, že to je vynikající příležitost, kdy lze skutečnosti otevřené koncilem aplikovat na naše prostředí. Je to veliká možnost širokého fóra, kde se biskupové a církevní špičky mohou potkat s realitou obyčejných lidí. Stačí poukázat na takové věci jako jsou křty mnoha dětí, jejichž rodiče nepraktikují; skutečnost, že bez živého společenství nelze v dnešní době žít víru a z toho plynoucí otázka po územním členění farností; atd. Zkrátka: mnoho možností a nadějí. Zůstává ale jeden základní požadavek: Musí být sněm vzat vážně samotnými biskupy. Pak to bude mít smysl. Na to nestačí komise. Je nutné, aby se zodpovědní lidé za to sami postavili a bylipřesvědčen o smysluplnosti celé akce "sněm". Jinak to raději nechme být.

MOC OD TOHO NEČEKÁM (12.01.02)
autor: Bedřich Novák
Aktivně do práce zapojen nejsem, ale moc od sněmu nečekám. Dle mého nepřinese žádnou změnu do života naší církve. Síly a finance vynaložené do této živoucí mrtvoly bych raději viděl lépe investované!


Témata: Diskuse

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 34,4b-6.8-9; Žalm Dan 3,52-56; 2 Kor 13,11-13
Jan 3,16-18

Bůh dal svého Syna? Někdy nesprávně za slovem „dát“ rozumíme, že Bohu Otci je Syn lhostejný. Ale toto slovo znamená také darovat. Bůh Otec miluje Syna. Ale také miluje stvoření, svět, člověka. Proto dovolí, daruje světu svého milovaného Syna, aby svět zachránil. Snad lépe: aby svět přivedl zpět ke svému Stvořiteli. Mezi Otcem a Synem je naprostá jednota, vzájemné sebedarování. Tak jsme i my lidé pozváni, abychom se každý sám za sebe daroval zcela Bohu. Takové odevzdání se lze učinit jen v síle a moci Ducha svatého a znamená, že současně do svého života naplno přijímáme Boha. Dnešní slavnost také může být vrcholem celého postního a velikonočního úsilí – odevzdat se Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2023) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2023) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(3. 6. 2023) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2023) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.