Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

Jmenný rejstřík

IMA

 • ‚Divnej chlápek‘ s kytkou (článek) - V březnu si připomínáme jednu významnou biblickou osobnost – muže mnoha zkoušek, muže víry, vychovatele Ježíše Krista a manžela Panny Marie. Muže, který je na mnohých vyobrazeních zachycen s květinou v ruce: svatého Josefa.
 • Blahořečením to nekončí. Modleme se za Evropu (článek) - V sobotu 13. října 2012 v pražské katedrále proběhne beatifikace (blahořečení) čtrnácti pražských mučedníků, pocházející z různých zemí Evropy. Tím by to však nemělo končit. Jejich zmarněná touha změnit neutěšený stav ve vztazích lidí zde žijících, by se měla stát podnětem k pokračování v modlitbě, a tím přispět k naplnění změny, o kterou Pražští mučedníci usilovali.
 • Byl Tomáš nevěřící, anebo závistivý? (článek) - Přestože každý z apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit. Je možné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: „Proč jsem nemohl být s ním? To není spravedlivé.“ Místo aby přiznal svou závist, hraje chytrého. Závist je zvláště absurdní tam, kde se dotýká duchovního života.
 • Co si počít se svatodušními svátky? (tematický text) - ... A je tomu tak i dnes...
 • Člověk a média/internet, STRUKTURA příspěvku na konferenci v Centru mariapoli Praha 12.10.2002 (tematický text)
 • Člověk a média/internet, PŘEPIS příspěvku na konferenci v Centru mariapoli Praha 12.10.2002 (tematický text)
 • Euthanázie - lze nabídnout přesvědčivé důvody proti? (článek) - Nabízíme vám několik zajímavých textů a odkazů k tomuto aktuálnímu tématu. "…Roztříštěnost současné filozofie s averzí vůči metafyzice nedovoluje nabídnout přesvědčivý filozofický důvod proti eutanázii....
 • Evangelizace - proč, co, kdo, jak? (tematický text)
 • Evangelizace - sylab přednášky (tematický text)
 • Evangelizace na ulici (článek) - aneb Misijní týden na Náměstí Míru v Praze V Praze již poněkolikáté úspěšně proběhl „misijní týden“, zvaný též „Jarní slavnosti“, které organizovalo Misijní centrum Arcibiskupství pražského a Komunita Chemin Neuf . Akce měla srozumitelně přiblížit Boha lidem dnešní společnosti.
 • Hřích - slovo patřící do středověku ?! (tematický text) - Slovo "hřích" se z biblického jazyka - hebrejštiny dá do češtiny přeložit jako: "Sejití z cesty". Když tedy člověk "hřeší", vydává se ve svém životě na neznačenou cestu, která vede jinam, než k cíli.
 • Internet a misie, struktura přednášky na setkání studentů, Velehrad 2002 /Ignác Mucha/ (tematický text)
 • Josef Toufar (1902-1950) - heslovitý životopis (tematický text) - „Ten Toufar udělal z obyvatel věřící lidi.“ (slova okresního osvětového inspektora - komunisty Hoskovce)
 • Josef Toufar. Nikdo není bezvýznamnou figurkou. (článek) - „Ten Toufar udělal z místních obyvatel věřící lidi!“ (komunista Hoskovec okresní osvětový inspektor)
 • Katechetické a pastorační podklady na internetu (článek) - Internet je médium prakticky neregulované, neregulovatelné , necenzurované, necenzurovatelné a decentralizované. Ten, kdo má přístup k internetu, má možnost prezentovat sebe a své myšlenky prakticky bez regulace a cenzury. Internet nabízí bezbřehý výběr informací a názorů. Je to skladiště, skládka informací.
 • Kněžské svěcení v Praze 22.6.2002 - malá fotoreportáž (článek) -
 • Ležel jsem několik dní v nemocnici (článek) - Poležel jsem si několik dní v nemocnici. Každý, kdo tam alespoň pár dní pobýval, ví, že nemocnice je tak trochu jiná realita. Svět ve světě. Platí tam trochu jiné zákonitosti, než „venku“. I čas tam plyne jinak.
 • Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá! (tematický text) - Jeví se mi jako vhodné, že za datum světového dne nemocných byl zvolen právě 11. únor. Tedy období vrcholící zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více zranitelný (alespoň na severní polokouli). Zároveň je 11. únor svátkem „Panny Marie z Lurd“, kde se setkávají nemocní z celého světa.
 • Malý průvodce světem Internetu pro začátečníky 2003 (tematický text)
 • Mikulášův podraz (článek) - Jako každý rok, tak i letos Mikuláš opět zavítal do našeho sídlištního kostela.
 • Misijní kongres (článek) - Ve středu 30.9. proběhlo v Pastoračním středisku Arcidiecéze pražské v Praze 6 - Dejvicích Misijní sympózium. Několik málo fotografií naleznete zde:
 • MYŠLENKY K MOŽNOSTI A VÝZNAMU SPOLUPRÁCE NA ´KŘESŤANSKÉM´ WEBU 17.1.2004 (tematický text)
 • Naděje (ne)klame, sylab katecheze (manželé F+I Muchovi) (tematický text) - Pro přeplavání kanálu La Manche (či jiných životních "kanálů") člověk potřebuje vědět a spoléhat na to, že (i v mlze) před ním se nachází dostupný očekávaný cíl. Jen tak lze (do)plavat…
 • Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných… (článek) - Četl jsem knížku, která mě velice oslovila. Jmenuje se  Invaze a pojednává o vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v červnu 1944. Pro úspěch celé akce bylo zapotřebí nejen lidí „odvážných“, „chytrých“ a „silných“, ale i všech ostatních…
 • Nová aplikace On-line rozhovory o víře (článek) - Křesťanský web „Víra na Internetu - www.vira.cz“ uvedl do provozu novou aplikaci: Online rozhovory. Na adrese www.vira.cz/rozhovory tak vznikla platforma pro online komunikaci o různých tématech víry. Provoz aplikace zahájí dvojice zajímavých rozhovorů. Ve středu 29.10. bude při příležitosti Památky zesnulých odpovídat na téma: „Život, smrt a posmrtný život“ Ing. Aleš Opatrný Th D. V pondělí 3.11. bude pak na téma: věda a víra odpovídat Dr. Jiří Grygar.
 • Portét Jaroslava Škarvady (1924-2010) (tematický text) - Samouk ve víře, aneb biskup, který se naučil řídit díky pohřebákům. Portrét milého člověka a emeritního pražského biskupa Mons. Jaroslava Škarvady ThDr. (1924-2010)
 • Postní doba – nutné zlo? (článek) - Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život.
 • Postní doba – nutné zlo? (tematický text) - Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti.
 • Proč ´jednoročáci´ chodí na půlnoční a co jim nabídnout? (článek) - (Ukončená diskuze a její hodnocení) V rubrice diskuze proběhla výměna názorů na téma: "Smysl, forma a obsah půlnočních mší". Diskuze byla nyní ukončena a zhodnocena Alešem opatrným.
 • Předznamenání nového papeže Františka (článek) - Slovo předznamenání znamená ve světě hudby to, v jaké tónině bude následující skladba znít, podle jakých zákonitostí se bude řídit. Nový papež František na počátku své „skladby“ učinil předznamenání hned několik. Jedno z nich je ale snad asi nejdůležitější.
 • r. 2013 Proč před kostely o velikonocích hoří ohně? (tematický text) - Protože jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem, jsou i obřady veliké noci jsou jedinečnou formou liturgie, která se každoročně slaví jen jednou.
 • Tato voda stéká do pouště a končí ve slaných vodách a jejich voda je tím uzdravena (článek) - P od chrámovým prahem prýštila voda. Anděl mi řekl: "Tato voda, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena"  (srov. Ez 47,1-2.8-9.12 ).  Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě.
 • Úvaha prof. Hellera na sklonku života (článek) - 15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller, který spolupracoval m.j. i s webem www.vira.cz, kde k velkému zájmu čtenářů odpovídal v internetových rozhovorech na téma. „ Také máte problémy s Biblí? “. Před svou smrtí v osobním kontaktu několikrát zdůrazňoval, že jeho putování životem se již chýlí ke konci, a že nám pošle několik myšlenek k tomuto tématu. 10.5.2004 nám pak své řádky poslal. Přinášíme Vám je v plném znění.
 • V postní době nejde v první řadě o půst (článek) - Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jakoukoli známku něčeho příjemného. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin) jsem slyšel, jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh postní doby se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život.
 • Vytáhlý chlapík, který jde s dobou a zároveň je mužem Božím (článek) - Timothy Radcliffe (*1945 Anglie), hlavní představený dominikánského řádu (do roku 2001) Nedávno se mi do ruky dostala knížka rozhovorů s bývalým generálním představeným dominikánského řádu Timothy Radcliffem,   která mě ihned mě zaujala. Poznal jsem ke svému potěšení člověka, který svou víru dokáže žít dnes a srozumitelně ji předávat. Žádný církevní žargon, žádné nicneříkající dlouhosáhlé zbožné fráze!

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Úterý 22.8.

Sd 6,11-24a; Mt 19,23-30

Komentář k Sd 6,11-24a: Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou. Ano, povolání samotným Bohem je tak velká věc, že bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(27.7.2017) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v...