Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. neděle postní C - přímluvy

S důvěrou v Boha, našeho Otce a Stvořitele, prosme za potřeby celého světa.

 

▪ Prosme za všechny, kdo se připravují k přijetí křtu.

▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mají moc přispět ke zmírnění nespravedlnosti a chudoby ve světě.

• Prosme o novou naději pro všechny, kteří žijí uprostřed válečných konfliktů.

• Prosme také o pomoc pro ty, kdo se ocitli v otroctví nebo musejí pracovat v nelidských podmínkách.

• Prosme za obrácení těch, kdo ve společnosti šíří strach, násilí a rozdělení.

• Prosme za nemocné a za ty, kdo jsou na pokraji svých sil.

◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odpuštění, smíření a pokoj do všech našich vztahů.

◦ Prosme za všechny zemřelé.

 

Neboť ty jsi nejvyšší dobro, Bůh živý a pravý.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Vytvořili  Petr Petřivalský a Dagmar Smolíková, Kapucíni, Brno

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…