papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
15. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Podle Ježíšova příkladu neúnavně rozsévejte dobro)

Evangelium nám dnes předkládá podobenství o rozsévači (srov. Mt 13,1-23). Obraz rozsévače je velmi krásný a Ježíš jej používá proto, aby popsal dar svého Slova. Představme si semínko: je malé, sotva viditelné, ale dává vyrůst rostlinám, které přinášejí plody. Takové je Boží slovo; představme si evangelium, malou knihu, jednoduchou a každému dostupnou, která plodí nový život v těch, kdo ji přijímají. Je-li tedy Slovo semenem, my jsme půdou: můžeme ho přijmout, nebo ne. Ale Ježíš, "dobrý rozsévač", se neunavuje velkoryse ho rozsévat. Zná naši půdu, ví, že kameny naší nestálosti a trny našich neřestí (srov. v. 21-22) mohou Slovo zadusit, přesto doufá, vždy doufá, že můžeme přinést hojné ovoce (srov. v. 8).

To dělá Kristus a k tomu jsme povoláni i my: rozsévat bez únavy. Jak to však lze dělat, neustále rozsévat, aniž bychom se unavili? Uveďme si několik příkladů.

Především rodiče: zasévají dobro a víru do svých dětí a jsou povoláni k tomu, aby tak činili, aniž by se nechali odradit, pokud se někdy zdá, že děti jejich učení nechápou nebo neocení, nebo pokud proti nim stojí mentalita světa. Dobré semeno zůstává, to je to, na čem záleží, a v pravý čas zapustí kořeny. Pokud však podlehnou nedůvěře, vzdají se setby a nechají své děti napospas módě a mobilním telefonům, aniž by jim věnovali čas, aniž by je vzdělávali, pak se úrodná půda zaplní plevelem. Rodiče, neunavujte se v této péči o své děti!

Podívejme se pak na mladé lidi: i oni mohou zasévat evangelium do brázd každodenního života. Například modlitbou: je to malé semínko, které nevidíte, ale kterým svěřujete vše, co žijete, Ježíši, a on tak může dát dozrát. Myslím ale také na čas, který věnujeme druhým, těm, kteří to nejvíce potřebují: může se zdát, že je ztracený, ale místo toho je to čas svatý, zatímco zdánlivé uspokojení z konzumu a hedonizmu nechává člověka nakonec s prázdnýma rukama. A myslím na studium: je pravda, že je únavné a nepřináší okamžité uspokojení, jako když sejete, ale je nezbytné pro budování lepší budoucnosti pro všechny. 

Viděli jsme rodiče, viděli jsme mladé lidi; nyní se podívejme na rozsévače evangelia, mnoho dobrých kněží, řeholníků a laiků, kteří se věnují hlásání, žijí a hlásají Boží slovo často bez bezprostředního úspěchu. Při hlásání Slova nikdy nezapomínejme, že i tam, kde se zdánlivě nic neděje, ve skutečnosti působí Duch svatý a Boží království již roste, a to skrze naše úsilí i mimo něj. Proto s radostí vpřed, drazí bratři a sestry! Vzpomeňme na lidi, kteří do našich životů zasadili semínko Božího slova: každý z nás ať přemýšlí, "jak začala moje víra". Možná vyklíčila až léta poté, co jsme se setkali s jejich příklady, ale stalo se tak právě díky nim!

Ve světle toho všeho se můžeme sami sebe ptát: rozsévám dobro? Starám se jen o to, abych sklízel pro sebe, nebo rozsévám i pro druhé? Zasévám nějaká semena evangelia do svého každodenního života: studia, práce, volného času? Nechávám se odradit, nebo jako Ježíš pokračuji v setbě, i když nevidím okamžité výsledky? Kéž nám Maria, kterou dnes slavíme jako Pannu Marii z hory Karmel, pomůže být štědrými a radostnými rozsévači radostné zvěsti.

 

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Bible, Písmo svaté, Boží slovo

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ez 17,22-24; Žalm 92; 2 Kor 5,6-10
Mk 4,26-34

Nejednou zaslechneme nebo i sami prožijeme strach, jak to dopadne se světem, církví, zdravotnictvím... Mnohdy tu důvody k obavám jsou, vždyť nic není neměnné. Někdy se ale do takového strachu promítne naše vlastní smýšlení. Může tak ukázat, že žijeme s pocitem, že všechno záleží jen na nás, našem výkonu a bez nás se svět zhroutí. To je obrovský omyl. Boží království roste, ať se nám to líbí nebo ne, ať ho někdo boří nebo podporuje. Je třeba přiložit ruku k dílu, pomoci, ale pozor na všechny, kteří se označují za zachránce světa! Tím jediným Zachráncem je náš Pán. Můžeme být „ustavičně plni důvěry“, i když se věci právě nyní nevyvíjejí pozitivně.

Zdroj: Nedělní liturgie

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(3. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…