Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
15. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Podle Ježíšova příkladu neúnavně rozsévejte dobro)

Evangelium nám dnes předkládá podobenství o rozsévači (srov. Mt 13,1-23). Obraz rozsévače je velmi krásný a Ježíš jej používá proto, aby popsal dar svého Slova. Představme si semínko: je malé, sotva viditelné, ale dává vyrůst rostlinám, které přinášejí plody. Takové je Boží slovo; představme si evangelium, malou knihu, jednoduchou a každému dostupnou, která plodí nový život v těch, kdo ji přijímají. Je-li tedy Slovo semenem, my jsme půdou: můžeme ho přijmout, nebo ne. Ale Ježíš, "dobrý rozsévač", se neunavuje velkoryse ho rozsévat. Zná naši půdu, ví, že kameny naší nestálosti a trny našich neřestí (srov. v. 21-22) mohou Slovo zadusit, přesto doufá, vždy doufá, že můžeme přinést hojné ovoce (srov. v. 8).

To dělá Kristus a k tomu jsme povoláni i my: rozsévat bez únavy. Jak to však lze dělat, neustále rozsévat, aniž bychom se unavili? Uveďme si několik příkladů.

Především rodiče: zasévají dobro a víru do svých dětí a jsou povoláni k tomu, aby tak činili, aniž by se nechali odradit, pokud se někdy zdá, že děti jejich učení nechápou nebo neocení, nebo pokud proti nim stojí mentalita světa. Dobré semeno zůstává, to je to, na čem záleží, a v pravý čas zapustí kořeny. Pokud však podlehnou nedůvěře, vzdají se setby a nechají své děti napospas módě a mobilním telefonům, aniž by jim věnovali čas, aniž by je vzdělávali, pak se úrodná půda zaplní plevelem. Rodiče, neunavujte se v této péči o své děti!

Podívejme se pak na mladé lidi: i oni mohou zasévat evangelium do brázd každodenního života. Například modlitbou: je to malé semínko, které nevidíte, ale kterým svěřujete vše, co žijete, Ježíši, a on tak může dát dozrát. Myslím ale také na čas, který věnujeme druhým, těm, kteří to nejvíce potřebují: může se zdát, že je ztracený, ale místo toho je to čas svatý, zatímco zdánlivé uspokojení z konzumu a hedonizmu nechává člověka nakonec s prázdnýma rukama. A myslím na studium: je pravda, že je únavné a nepřináší okamžité uspokojení, jako když sejete, ale je nezbytné pro budování lepší budoucnosti pro všechny. 

Viděli jsme rodiče, viděli jsme mladé lidi; nyní se podívejme na rozsévače evangelia, mnoho dobrých kněží, řeholníků a laiků, kteří se věnují hlásání, žijí a hlásají Boží slovo často bez bezprostředního úspěchu. Při hlásání Slova nikdy nezapomínejme, že i tam, kde se zdánlivě nic neděje, ve skutečnosti působí Duch svatý a Boží království již roste, a to skrze naše úsilí i mimo něj. Proto s radostí vpřed, drazí bratři a sestry! Vzpomeňme na lidi, kteří do našich životů zasadili semínko Božího slova: každý z nás ať přemýšlí, "jak začala moje víra". Možná vyklíčila až léta poté, co jsme se setkali s jejich příklady, ale stalo se tak právě díky nim!

Ve světle toho všeho se můžeme sami sebe ptát: rozsévám dobro? Starám se jen o to, abych sklízel pro sebe, nebo rozsévám i pro druhé? Zasévám nějaká semena evangelia do svého každodenního života: studia, práce, volného času? Nechávám se odradit, nebo jako Ježíš pokračuji v setbě, i když nevidím okamžité výsledky? Kéž nám Maria, kterou dnes slavíme jako Pannu Marii z hory Karmel, pomůže být štědrými a radostnými rozsévači radostné zvěsti.

 

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...