Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
17. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Nezvykejme si na průměrnost, ale hledejme Pánovu novost)

Dnešní evangelium vypráví podobenství o kupci, který hledá drahé kameny. Tento kupec, jak říká Ježíš, „když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji“ (Mt 13,46). Zastavme se trochu u gest tohoto kupce, který nejprve hledá, pak najde a nakonec kupuje.

První gesto tohoto pána je hledání. Je to podnikavý kupec, který nezůstává stát na místě, ale vychází ze svého domu a vydává se hledat drahocenné perly. Neříká: „Ty, které mám, mi stačí“, ale hledá další a krásnější. A to je pro nás výzva, abychom se neuzavírali do zvykovosti, do průměrnosti těch, kdo se se vším spokojí, ale abychom oživovali touhu, aby tak nevyhasla touha hledat, jít vpřed. Je to výzva k tomu, abychom pěstovali sny o dobru, abychom hledali novost Páně, protože Pán se neopakuje, vždy přináší novost, novost Ducha, vše činí nové (srov. Zj 21,5). A my musíme mít tento postoj: hledat.

Druhým gestem obchodníka je nalézat. Je to prozíravý a všímavý člověk, který umí rozpoznat perlu velké hodnoty. To není snadné. Vzpomeňme si například na fascinující orientální bazary, kde se v ulicích zaplněných lidmi tísní stánky překypující zbožím, nebo na některé stánky, které člověk vidí v mnoha městech, plné knih a různých předmětů. Někdy na těchto trzích, pokud se člověk zastaví a pozorně podívá, může objevit poklady: cenné věci, vzácné knižní svazky, kterých si ve směsici všeho ostatního na první pohled ani nevšimne. Kupec z podobenství má však bystré oko a umí hledat, umí „rozlišovat“, aby našel perlu. I to je poučení pro nás: každý den, doma, na ulici, v práci, na dovolené, máme příležitost rozeznávat dobro. A je důležité umět najít to, na čem záleží: cvičit se v rozpoznávání vzácných perel v životě a rozlišovat je od tretek. Neplýtvejme časem a svobodou na nepodstatné věci, pomíjivé zábavy, které nás uvnitř zanechávají prázdné, zatímco život nám každý den nabízí vzácnou perlu v setkání s Bohem a s druhými lidmi! Je třeba ji umět rozpoznat: rozlišovat, abychom ji našli.

A poslední kupcovo gesto: kupuje perlu. Uvědomuje si její nesmírnou hodnotu, prodává všechno, obětuje každý statek, aby ji mohl mít. Radikálně změní inventář svého skladu; nezůstane mu nic než ta perla: je to jeho jediné bohatství, smysl jeho přítomnosti a budoucnosti. Také toto je pro nás výzvou. Ale co je touto perlou, pro kterou se člověk může zříci všeho, onou perlou, o které k nám Pán promlouvá? Touto perlou je on sám, je to Pán! Hledat a nalézt Pána, setkat se Pánem, žít s Pánem. Tou perlou je Ježíš: On je drahocenná perla života, kterou je třeba hledat, najít a učinit ji vlastní. Stojí za to do něj investovat všechno, protože když potkáte Krista, život se změní.

Vraťme se tedy ke třem gestům onoho kupce – hledat, najít a koupit – a položme si několik otázek. Hledat: hledám ve svém životě? Mám pocit, že už mi to stačí, někam jsem došel a spokojím se s tím, nebo se zdokonaluji ve své touze po dobru? Jsem v duchovním důchodu? Kolik mladých lidí je už v důchodu! Druhé gesto – nalézat : cvičím se v rozlišování toho, co je dobré a pochází od Boha, umím se vzdát toho, co mi dává málo či vůbec nic? A konečně – koupit: umím se vydat pro Ježíše? Je pro mě na prvním místě, je pro mě největším dobrem v životě? Bylo by hezké mu dnes říci: „Ježíši, ty jsi největší dobro“. Každý ať si to teď v duchu řekne: „Ježíši, Ty jsi moje největší dobro“.

Kéž nám Maria pomůže hledat, najít a obejmout Ježíše celým svým já.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...