papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
17. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Nezvykejme si na průměrnost, ale hledejme Pánovu novost)

Dnešní evangelium vypráví podobenství o kupci, který hledá drahé kameny. Tento kupec, jak říká Ježíš, „když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji“ (Mt 13,46). Zastavme se trochu u gest tohoto kupce, který nejprve hledá, pak najde a nakonec kupuje.

První gesto tohoto pána je hledání. Je to podnikavý kupec, který nezůstává stát na místě, ale vychází ze svého domu a vydává se hledat drahocenné perly. Neříká: „Ty, které mám, mi stačí“, ale hledá další a krásnější. A to je pro nás výzva, abychom se neuzavírali do zvykovosti, do průměrnosti těch, kdo se se vším spokojí, ale abychom oživovali touhu, aby tak nevyhasla touha hledat, jít vpřed. Je to výzva k tomu, abychom pěstovali sny o dobru, abychom hledali novost Páně, protože Pán se neopakuje, vždy přináší novost, novost Ducha, vše činí nové (srov. Zj 21,5). A my musíme mít tento postoj: hledat.

Druhým gestem obchodníka je nalézat. Je to prozíravý a všímavý člověk, který umí rozpoznat perlu velké hodnoty. To není snadné. Vzpomeňme si například na fascinující orientální bazary, kde se v ulicích zaplněných lidmi tísní stánky překypující zbožím, nebo na některé stánky, které člověk vidí v mnoha městech, plné knih a různých předmětů. Někdy na těchto trzích, pokud se člověk zastaví a pozorně podívá, může objevit poklady: cenné věci, vzácné knižní svazky, kterých si ve směsici všeho ostatního na první pohled ani nevšimne. Kupec z podobenství má však bystré oko a umí hledat, umí „rozlišovat“, aby našel perlu. I to je poučení pro nás: každý den, doma, na ulici, v práci, na dovolené, máme příležitost rozeznávat dobro. A je důležité umět najít to, na čem záleží: cvičit se v rozpoznávání vzácných perel v životě a rozlišovat je od tretek. Neplýtvejme časem a svobodou na nepodstatné věci, pomíjivé zábavy, které nás uvnitř zanechávají prázdné, zatímco život nám každý den nabízí vzácnou perlu v setkání s Bohem a s druhými lidmi! Je třeba ji umět rozpoznat: rozlišovat, abychom ji našli.

A poslední kupcovo gesto: kupuje perlu. Uvědomuje si její nesmírnou hodnotu, prodává všechno, obětuje každý statek, aby ji mohl mít. Radikálně změní inventář svého skladu; nezůstane mu nic než ta perla: je to jeho jediné bohatství, smysl jeho přítomnosti a budoucnosti. Také toto je pro nás výzvou. Ale co je touto perlou, pro kterou se člověk může zříci všeho, onou perlou, o které k nám Pán promlouvá? Touto perlou je on sám, je to Pán! Hledat a nalézt Pána, setkat se Pánem, žít s Pánem. Tou perlou je Ježíš: On je drahocenná perla života, kterou je třeba hledat, najít a učinit ji vlastní. Stojí za to do něj investovat všechno, protože když potkáte Krista, život se změní.

Vraťme se tedy ke třem gestům onoho kupce – hledat, najít a koupit – a položme si několik otázek. Hledat: hledám ve svém životě? Mám pocit, že už mi to stačí, někam jsem došel a spokojím se s tím, nebo se zdokonaluji ve své touze po dobru? Jsem v duchovním důchodu? Kolik mladých lidí je už v důchodu! Druhé gesto – nalézat : cvičím se v rozlišování toho, co je dobré a pochází od Boha, umím se vzdát toho, co mi dává málo či vůbec nic? A konečně – koupit: umím se vydat pro Ježíše? Je pro mě na prvním místě, je pro mě největším dobrem v životě? Bylo by hezké mu dnes říci: „Ježíši, ty jsi největší dobro“. Každý ať si to teď v duchu řekne: „Ježíši, Ty jsi moje největší dobro“.

Kéž nám Maria pomůže hledat, najít a obejmout Ježíše celým svým já.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pátek Pátek 14. 6.

1. čtení - 1 Král 19,9a.11-16; Evangelium - Mt 5,27-32

Komentář k Mt 5,27-32: Ježíš mě vede na hlubinu: pouhé dodržování toho, co je v Zákoně, nestačí. Na prvním místě je chtít dobro pro druhého! To je čistota srdce.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(3. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2024) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2024) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.