Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
19. nvlm C / mikrokázání

V jedné vsi žil kdysi chytrý a chudý chalupník Todje, a také hloupý a bohatý lichvář Lazar. Tahle nespravedlnost Todjeho štvala a tak si řekl, že s tím musí něco udělat.

Zašel k lichváři a povídá. “Pane Lazar, za naší Bášou přijde mladík z Janova a mé ženě je trapné, že by měl jíst polévku cínovou lžící. Nemohl byste nám půjčit jednu stříbrnou? Přísahám, že ji zítra vrátím.” Boháč věděl, že Todje by přísahu neporušil, a lžíci mu půjčil. I Todje míval kdysi stříbrné příbory, ale dávno je musel prodat a zbyly mu jen tři stříbrné čajové lžičky. Druhý den se objevil podle slibu opět u Lazara, položil na stůl stříbrnou lžíci a vedle ní čajovou stříbrnou lžičku. “Co to je?” Zeptal se Lazar. “Vaše lžíce u nás porodila, a protože jsem poctivec vracím vám matku i s dítětem.” Lazar v životě neslyšel, že by jedna lžíce porodila druhou, ale protože byl chamtivec tak obě shrábl. Za týden ho Todje navštívil znovu. “Ten mládenec z Janova se Béše nelíbil, ale dnes má přijít jiný. Nepůjčil byste mi...” “S radostí!” Lazar vyskočil a hnal se do příborníku pro stříbrnou lžíci s vidinou, že nejen peníze se dají půjčit na úrok. A vše se opakovalo. Když Todje přišel potřetí, tak potřeboval půjčit ještě i zlatý svícen - menoru a Lazar mu vše ochotně půjčil. Todje svícen okamžitě odnesl do bazaru vystrojil hostinu a ještě mu zbylo hodně peněz. V neděli přišel k Lazarovi, vrátil lžíci a říká: “Škoda, tentokrát neporodila.” “A svícen”, zeptal se dychtivě Lazar. “Ten bohužel umřel”, řekl Todje sklíčeně. Lazar vyskočil a křičel. “Hlupáku, jak může svícen zemřít.” Todje rozhodil bezradně rukama: “když může lžíce porodit, proč by nemohl svícen zemřít?” Chamtivec je člověk, který je nesvobodný, zříká se něčeho, co jej spojuje s Bohem, zříká se vlastní svobody, je připoután ke svému bohatství tak, že je ochoten obětovat i zdravý rozum.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Žalm 116; Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10

Okamžik Kristova proměnění na hoře popisují všechna tři synoptická evangelia. Jde tedy o zásadní moment. Ježíš vede apoštoly od úžasu nad zázraky a mocnými činy ke skutečné víře. Jak jen mohou přijmout a opřít se vírou o to, že je skutečně Boží Syn, který přináší spásu každému člověku? Zůstanou věrnými i v okamžiku jeho smrti na kříži? Pán jim nabízí zážitek, dech beroucí situaci, kdy sám stojí uprostřed (!) největších postav Starého zákona a dějin Izraele. A dokonce zaslechnou znovu hlas Boha Otce. Naše víra má své kroky a etapy. Patří k ní zážitky. Ale také situace v Getsemanech, u kříže nebo etapy pouště. Ale cílem všech těchto momentů je živý vztah s Bohem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.