papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
2. neděle v mezidobí - B / Angelus - papež František (Hledejme Krista, ne zvykovou víru)

Dnešní evangelium představuje Ježíšovo setkání s prvními učedníky (srov. J 1,35-42). Tato scéna nás vybízí, abychom si připomněli své první setkání s Ježíšem. Každý z nás zažil své první setkání s Ježíšem; jako dítě, jako teenager, jako mladý člověk, jako dospělý... Kdy jsem se s ním setkal poprvé? Můžeme trochu vzpomínat. A po tomto zamyšlení, po této vzpomínce, obnovit radost z jeho následování a ptát se sami sebe: Co to znamená být Ježíšovým učedníkem. Podle dnešního evangelia si k tomu můžeme vzít tři slova: hledat Ježíše, přebývat s Ježíšem, hlásat Ježíše.

Nejprve hledání. Dva učedníci díky svědectví Křtitele začali Ježíše následovat a on, "když si všiml, že ho následují, řekl jim: "Co hledáte?" (v. 38). To jsou první slova, která jim Ježíš adresuje: nejprve je vyzývá, aby se podívali do svého nitra, aby se zeptali sami sebe na touhy, které nosí ve svém srdci. "Co hledáte?" Kristus se ptá: "Co hledáte?" Pán nechce proselyty, nechce povrchní "následovníky", chce lidi, kteří si pokládají otázky a nechávají se vyzývat jeho slovem. Proto, aby se člověk mohl stát Ježíšovým učedníkem, musí ho především hledat, mít otevřené, hledající srdce, nikoli nasycené nebo spokojené.

Co hledali ti první učedníci? Vidíme to prostřednictvím druhého slovesa: přebývat. Nehledali zprávy nebo informace o Bohu, ani znamení či zázraky, ale chtěli se setkat s Mesiášem, mluvit s ním, být s ním, naslouchat mu. První otázka, kterou položili, zní: "Kde bydlíš?" (v. 38). A Kristus je zve, aby byli s ním: "Pojďte a uvidíte" (v. 39). Být s Ním, přebývat s Ním, to je pro učedníka Páně to nejdůležitější. Víra zkrátka není teorie, ne, je to setkání - znamená jít se podívat tam, kde přebývá Kristus, a zůstat s ním. Setkat se s ním a přebývat s ním.

Hledat, přebývat a nakonec hlásat. Učedníci Ježíše hledali, pak s ním šli a celý večer s ním zůstali. A nyní zvěstují. Vracejí se a hlásají. Hledat, přebývat, zvěstovat. Hledám Ježíše? Přebývám v Ježíši? Mám odvahu hlásat Ježíše? To první setkání s Ježíšem bylo tak silným zážitkem, že si oba učedníci navždy zapamatovali čas: "Bylo to kolem čtvrté hodiny odpoledne" (v. 39). To ukazuje sílu tohoto setkání. A jejich srdce byla tak plná radosti, že okamžitě pocítili potřebu sdělit dar, který dostali. Jeden z nich, Ondřej, si totiž pospíšil, aby se o něj podělil se svým bratrem Petrem, a přivedl ho ke Kristu. Hledání Krista, zůstávání s ním. 

Bratři a sestry, i my si dnes připomínáme své první setkání s Ježíšem. Každý z nás zažil své první setkání, ať už v rodině, nebo mimo ni... Kdy jsem se setkal s Kristem? Kdy se Hospodin dotkl mého srdce? A ptejme se sami sebe: Jsme stále učedníky zamilovanými do Hospodina, hledáme Pána, nebo jsme ustrnuli ve víře složené ze zvyků? Přebýváme s ním v modlitbě, umíme s ním být v tichu? Umím já s Bohem přebývat v modlitbě, být s ním v tichu? A cítíme pak touhu sdílet, hlásat tuto krásu setkání s Bohem?

Kéž nám Panna Maria, první Ježíšova učednice, dá touhu hledat ho, být s ním a hlásat ho.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…