Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
3. neděle postní - B / Angelus - papež František (Modlitbou a bratrstvím stavme svět, který je domovem, ne tržištěm)

Dnešní evangelium nám ukazuje tvrdou scénu: Ježíš vyhání kupce z chrámu (srov. J 2,13-25). Ježíš zahání prodavače, převrací stánky směnárníků a všechny napomíná slovy: "Nedělejte z domu mého Otce tržiště" (v. 16). Zastavme se trochu u kontrastu mezi domem a tržištěm: jsou to vlastně dva různé způsoby jednání před Hospodinem.

V chrámu chápaném jako tržiště stačilo k tomu, abychom byli v právu před Bohem, koupit beránka, zaplatit za něj a spálit ho na oltáři. Koupit ho, zaplatit za něj, spálit ho a pak každý odejde domů. Naproti tomu v chrámu, chápaném jako domov, se děje pravý opak: člověk se jde setkat s Bohem, sjednotit se s ním a sjednoceni se svými bratry sdílet radosti i bolesti. A opět: na trhu se hraje na cenu, doma se nekalkuluje; na trhu se hledají vlastní zájmy, doma se svobodně dává. Ježíš je dnes tvrdý, protože nesouhlasí s tím, aby chrám-tržiště nahradilo chrám-domov, nesouhlasí s tím, aby vztah s Bohem byl vzdálený a komerční místo blízkého a důvěrného, nesouhlasí s tím, aby prodejní pulty nahradily rodinný stůl a aby ceny nahradily objetí a mince pohlazení. A proč to Ježíš nepřijímá? Protože to vytváří bariéru mezi Bohem a člověkem a mezi bližními, zatímco Kristus přišel, aby přinesl společenství, aby přinesl milosrdenství, tedy odpuštění, aby přinesl blízkost.

Dnešní pozvání i pro naši cestu, cestu postní doby, je učinit v nás a kolem nás více domova a méně tržiště a především se v modlitbě obracet k Bohu. Tím, že se budeme hodně modlit jako děti, které neúnavně a s důvěrou klepou na Otcovy dveře, ne jako lakomí a nedůvěřiví obchodníci. A pak, po modlitbě, šířením bratrství. Je zapotřebí tolik bratrství. Pomysleme na trapné, izolující, někdy dokonce nepřátelské ticho, s nímž se člověk setkává na tolika místech. 

Ptejme se tedy sami sebe: především, jaká je moje modlitba? Je to cena, kterou musím zaplatit, nebo je to okamžik důvěřivého odevzdání se, kdy se nedívám na čas? A jaké jsou mé vztahy s druhými? Umím dávat, aniž bych očekával protislužbu? Umím udělat první krok k prolomení zdí mlčení a propastí odstupu? Musíme si tyto otázky položit.

Kéž nám Maria pomůže "vytvořit domov" u Boha, mezi námi a kolem nás.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Modlitba, modlitby
Kdo se modlí, nemarní čas (Benedikt XVI.)
Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (Vojtěch Kodet) 
Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Elias Vella) 
Modlitba - soubor tematických textů
Texty na nástěnky
Základní modlitby
- Na webu vira.cz: modlitba, modlitba; rozjímání, meditace
- web o modlitbě, seznam modliteb www.modlitba.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

„Proč se bojíte?“, říká Ježíš vyděšeným učedníkům. A není divu, ve tmě se jejich loď potápěla pod náporem vichřice. Není snadné uvěřit, že Ježíš má moc utišit bouři, že je spolehlivým Mistrem, pevným bodem vesmíru, před kterým i zlo musí padnout na kolena. Je obtížné tomu uprostřed divokého světa věřit, ale lze si to ověřit! Buď vlastní zkušeností, pokud se zkusíme o víru skutečně opřít, z dějin, anebo ze svědectví jiných lidí. Stálo by za to slyšet jiné křesťany z našeho společenství, kteří se o Boha opřeli a zažili to, co učedníci: moře zmlklo a nastalo úplné ticho. Zkusme si sami vzpomenout, kdy se Bůh v našem životě o nás postaral?

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.