Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
4. neděle velikonoční - B / Regina coeli - papež František (Naše hodnota nezávisí na úspěchu, ale na kráse v Božích očích)

Tato neděle je věnována Ježíši Dobrému pastýři. V dnešním evangeliu (srov. J 10,11-18) Ježíš říká:"Dobrý pastýř položí svůj život za ovce" (srov. 11) a trvá na tomto aspektu natolik, že ho opakuje třikrát (srov. v. 11.15.17). Ptám se však, v jakém smyslu pastýř pokládá svůj život za ovce?

Být pastýřem, zvláště v Kristově době, nebylo jen zaměstnání, byl to celý život: nešlo o časově ohraničené povolání, ale o sdílení celých dnů, a dokonce i nocí s ovcemi, o život - řekl bych - v symbióze s nimi. Ježíš totiž zdůrazňuje, že není námezdním dělníkem, který se pak o ovce nestará (srov. v. 13), ale tím, kdo je zná (srov. v. 14): On ovce zná. On, Pán, pastýř nás všech, nás tedy zná, každého z nás, volá nás jménem, a když zbloudíme, hledá nás, dokud nás nenajde (srov. Lk 15,4-5). Ba co víc: Ježíš není jen prostý pastýř, který sdílí život stáda; Ježíš je Dobrý pastýř, který za nás obětoval svůj život a po zmrtvýchvstání nám dal svého Ducha.

Toto nám chce Kristus obrazem Dobrého pastýře říci: nejen to, že je vůdcem, hlavou stáda, ale především to, že myslí na každého z nás a že nás považuje za lásku svého života. Přemýšlejme o tom: jsem pro Krista důležitý, myslí na mě, jsem nenahraditelný, mám nekonečnou cenu jeho života. A to není jen fráze: On za mě skutečně dal svůj život, On za mě zemřel a vstal z mrtvých. Proč? Protože mě miluje a nachází ve mně krásu, kterou já často nevidím.

Bratři a sestry, kolik lidí se dnes považuje za nedostatečné, nebo dokonce za nesprávné! Jak často si myslíme, že naše hodnota závisí na dosažených cílech, na našem úspěchu v očích světa, na úsudcích druhých! A jak často se nakonec zavrhujeme kvůli maličkostem! Dnes nám Ježíš říká, že pro něj máme velkou cenu, a to vždycky. A tak abychom znovu objevili sami sebe, musíme se nejprve postavit do jeho přítomnosti, nechat se přijmout a pozdvihnout do milující náruče našeho Dobrého pastýře.

Bratři a sestry, ptejme se tedy sami sebe: dokážu si každý den najít chvilku, abych přijímal jistotu, která dává mému životu hodnotu? Dokážu si najít chvilku modlitby, klanění, chvály, abych byl v Kristově přítomnosti a nechal se jím pohladit? Bratře, sestro, Dobrý pastýř nám říká, že pokud to uděláš, znovu objevíš tajemství života: vzpomeneš si, že on dal svůj život za tebe, za mě, za nás všechny. A že jsme pro něj všichni důležití, každý z nás.

Kéž nám Panna Maria pomůže nacházet v Ježíši to podstatné pro život.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…