Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
8. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Neznečišťujme svět šířením jedu)

V evangeliu dnešní liturgie nás Ježíš vyzývá, abychom se zamysleli nad svým pohledem a řečí. Pohled a řeč.

Především se zaměřme na náš pohled. Pán říká, že riskujeme, když se soustředíme na to, abychom se dívali na třísku v oku svého bratra, aniž bychom si všimli trámu ve vlastním oku (srov. Lk 6,41). Jinými slovy, být velmi pozorný k chybám druhých, dokonce i k těm, které jsou tak malé jako tříska, a klidně přehlížet ty své, nepřikládat jim velkou váhu. Je pravda, co říká Ježíš: vždycky si najdeme důvody, abychom obviňovali druhé a ospravedlňovali sami sebe. A tak často si stěžujeme na věci, které jsou ve společnosti, v církvi, ve světě špatné, aniž bychom se nejprve ptali sami sebe a aniž bychom se zavázali změnit nejprve sami sebe. Každá plodná a pozitivní změna musí začít u nás samých. Když to neuděláme, ke změně nedojde. Ježíš vysvětluje, že tak je náš pohled slepý. A pokud jsme slepí, nemůžeme si nárokovat, abychom byli průvodci a učiteli druhých: slepý nemůže vést jiného slepého, říká Pán (srov. v. 39).

Drazí bratři a sestry, Pán nás vyzývá, abychom očistili svůj pohled. Především nás žádá, abychom se podívali do svého nitra a rozpoznali svou bídu. Protože pokud nejsme schopni vidět své chyby, budeme mít vždy sklon zveličovat chyby druhých. Na druhou stranu, pokud si uvědomíme své chyby a bídu, otevřou se nám dveře milosrdenství. A poté, co jsme se podívali do svého nitra, nás Ježíš vyzývá, abychom se dívali na druhé jako on – to je to tajemství: dívat se na druhé jako on, který nevidí především to špatné, ale to dobré. Takto se na nás dívá Bůh: nevidí v nás nenapravitelné chyby, ale vidí děti, které dělají chyby. Perspektiva se mění: nesoustředí se na chyby, ale na děti, které chybují. Bůh vždy rozlišuje člověka od jeho chyb. Vždycky člověka zachraňuje. Vždy věří v člověka a je vždy připraven odpustit chyby. Víme, že Bůh vždy odpouští. A vyzývá nás, abychom dělali totéž: nehledali v druhých zlo, ale dobro.Po pohledu nás dnes Ježíš vyzývá, abychom se zamysleli nad svou řečí. Vysvětluje, že ústa "vyjadřují to, co je v srdci" (v. 45). Je pravda, že ze způsobu, jakým člověk mluví, lze okamžitě poznat, co má na srdci. Slova, která používáme, vypovídají o tom, kdo jsme. Někdy však svým slovům nevěnujeme dostatečnou pozornost a používáme je povrchně. Slova však mají svou váhu: umožňují nám vyjádřit myšlenky a pocity, dát hlas obavám, které máme, a plánům, které chceme uskutečnit, dobrořečit Bohu i druhým. Svým jazykem však bohužel můžeme také živit předsudky, stavět překážky, útočit a dokonce ničit; svým jazykem můžeme ničit své bratry a sestry: pomluvy zraňují a pomlouvání může být ostřejší než nůž! V dnešní době, zejména v digitálním světě, se slova šíří rychle, ale příliš mnoho z nich vyvolává hněv a agresi, podsouvá falešné zprávy a využívá kolektivního strachu k šíření zkreslených informací. Diplomat, který byl generálním tajemníkem OSN a získal Nobelovu cenu za mír, řekl, že "zneužívat slova znamená pohrdat člověkem" (D. HAMMARSKJÖLD, Stopy cesty, 1992).

Zeptejme se tedy sami sebe, jaká slova používáme: slova, která vyjadřují pozornost, úctu, porozumění, blízkost, soucit, nebo slova, jejichž cílem je především vypadat před druhými dobře? A pak, mluvíme s mírností, nebo znečišťujeme svět šířením jedu: kritizujeme, stěžujeme si, živíme všeobecnou agresivitu?

Kéž nám Panna Maria, nad jejíž pokorou bdí Bůh, tichá Panna, k níž se nyní modlíme, pomůže očistit náš pohled a naši řeč.

 

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.