2. 3. 2014 | Sekce: Citát | Archiv

Ježíš je naším štěstím, radostí a blažeností, příslibem i nadějí...

My, kteří věříme, víme dobře, kdo je Ježíš? Jsme schopni jej přímo oslovit jeho jménem?

Dokážeme ho vzývat jako světlo své duše a neustále mu opakovat: „Ty jsi Spasitel?“ …

On je naším štěstím, radostí a blažeností, příslibem i nadějí, on je naše cesta, pravda a život. … 

On je ten Bohem poslaný, nikoliv, aby svět odsoudil, ale spasil.

(Pavel VI., Promluva ze 14.3.1965).

Se svolením převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce 2, str. 120
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

 

Čtení z dnešního dne: Středa 5.10. 2022

1. čtení – Gal 2,1-2.7-14; Evangelium – Lk 11,1-4

Komentář k Lk 11,1-4: Chuť naučit se správně modlit! Máme ji? Není pro mě modlitba stereotypem, přítěží? Základní prosby načrtnuté Pánem ať jsou pro mou duši jakoby dechem…

Zdroj: Nedělní liturgie

Panna Maria Růžencová

(5. 10. 2022) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2022) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

(3. 10. 2022) Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným,…

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...