Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
02. neděle v mezidobí B / námět pro dětské kázání

Zaměřit promluvu na významnou událost v životě dětí (třeba zeptat se maminek a tatínků na přesné datum a hodinu narození jejich dětí; co by mohla být pro dítě významná událost na úrovni narození dítěte pro rodiče nebo setkání se s Ježíšem pro hledajícího? Poprvé vidět a zažít moře, Vánoce, poprvé ministrovat) pro lepší pochopení významnosti chvíle, ve které potkám Boha. Sv. Jan si pamatoval i kolik bylo tehdy hodin. Navrhovala bych, aby si odnesli z promluvy k zapamatování, že budou-li chtít (tj. reagovat jako Samuel), i oni Ho ve svém životě potkají a bude to tak významné a reálné jako když se např. jejich mamince narodili. Navíc Bůh není troškař a nebude to poprvé a naposled.

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.