Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
02. neděle v mezidobí B / Přímluvy

Učedníci uslyšeli výzvu „pojďte a uvidíte“. I my přicházíme ke Kristu se svými prosbami:

• Za Církev: aby hledající našli v ní přijetí a především samotného Krista.

• Za rodiny, aby se děti setkávaly s láskou a porozuměním.

• Za nerozhodné a váhavé, aby s odvahou vykročili ke Kristu.

• Za všechny ty, kdo žijí ve stresu, aby u Ježíše našli pokoj a spočinutí.

• Za nás všechny, abychom otevřeně předkládali Bohu své touhy.

Děkujeme ti, Pane, náš dobrotivý Bože, že smíme k tobě přicházet se svými prosbami. Ty jsi náš věrný Bůh, ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí 22. 7. 2024, Svátek sv. Marie Magdalény

Pís 3,1-4a;

Komentář k Jan 20,1.11-18: Radost, kterou tohoto jitra prožila Marie Magdalena v zahradě, ať mě provází celý den. A ve chvílích, kdy je nám do pláče, nebojme se mu svěřit. Snažme se jej pak poznat po hlase…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)