Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
07. neděle v mezidobí B / námět pro dětské kázání

Pozvat děti k oltáři a dát jim úkol: udělat čelem vzad

„To dnešní evangelium spíš vypadá jako rébus, jako hádanka – setrvávat v Božím jménu, být jedno, jako je Ježíš jednotný s Bohem Otcem. Když stojíte kolem oltáře, vidíte na sebe? Mohli byste si i povídat? Jste spolu a uprostřed máte Boha, který je symbolizován oltářem. Co kdybyste udělali čelem vzad? Vidíte na sebe, na oltář? Ne. Setrvávat v Božím jménu a být jednotní, jako je Ježíš se svým Otcem, znamená neotáčet se od ostatních a od Boha. Jak se otáčím od ostatních a od Boha? Když se na ně zlobím, vztekám, hádám se s nimi, když jsou ostatní ze mne smutní, pláčou. A navíc, protože jsem otočený i já, jsem pak sám a to není ono.“

Děti se mohou zpátky otočit k sobě a jít za rodiči.

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.