Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní B / Přímluvy

Milé sestry a milí bratři!

V prvním čtení jsme slyšeli volání „kéž bys protrhl nebesa a sestoupil“ – s podobnou touhou prosme i my o příchod Božího království.

• Bože, ty nás voláš k bdělosti. Probuď nás z naší netečnosti a nevnímavosti vůči tvému hlasu.

• Bože, dal jsi nám své slovo života. Vyburcuj všechny ty, kteří zapomněli na tvá slova, oslov ty, kteří tě hledají.

• Bože, ponížil ses, abys nás povýšil. Ujmi se všech ponížených žen, mužů a dětí.

• Bože, sestoupil jsi a hory se před tebou rozplynuly. Zmař plány těch, kdo chtějí rozsévat násilí a nenávist.

• Bože, ty stále znovu přicházíš do našich životů. Přijď nově do našich srdcí, do našich rodin, do naší farnosti.

Dobrý Bože, blízkost tvé tváře nás naplňuje radostí. Vzbuď v nás větší touhu po tvé blízkosti. Vždyť ty jsi náš Otec, ty žiješ a vládneš na věky. Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

Sk 16,22-34; Jan 16,5-11

Komentář k Sk 16,22-34: I u nás v době pronásledování docházelo k podobným situacím. Nebýt věznění, o Kristu by se mnozí nedozvěděli.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...