Ačkoliv Maria mnohým věcem nerozuměla, uchovávala Ježíšova slova ve svém srdci. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní B / Přímluvy

Milé sestry a milí bratři!

V prvním čtení jsme slyšeli volání „kéž bys protrhl nebesa a sestoupil“ – s podobnou touhou prosme i my o příchod Božího království.

• Bože, ty nás voláš k bdělosti. Probuď nás z naší netečnosti a nevnímavosti vůči tvému hlasu.

• Bože, dal jsi nám své slovo života. Vyburcuj všechny ty, kteří zapomněli na tvá slova, oslov ty, kteří tě hledají.

• Bože, ponížil ses, abys nás povýšil. Ujmi se všech ponížených žen, mužů a dětí.

• Bože, sestoupil jsi a hory se před tebou rozplynuly. Zmař plány těch, kdo chtějí rozsévat násilí a nenávist.

• Bože, ty stále znovu přicházíš do našich životů. Přijď nově do našich srdcí, do našich rodin, do naší farnosti.

Dobrý Bože, blízkost tvé tváře nás naplňuje radostí. Vzbuď v nás větší touhu po tvé blízkosti. Vždyť ty jsi náš Otec, ty žiješ a vládneš na věky. Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pátek 8. 12., slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

1. čtení - Gn 3,9-15.20; Evangelium - Lk 1,26-38

Komentář k Gn 3,9-15.20: Mistrný a umělecký popis, s jakou urputností mění člověk Boží plán ke své škodě. Ale prostá dívka tento osud navždy změní!

Zdroj: Nedělní liturgie

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem

Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem
(7. 12. 2023) „Modlitby 24-7“ vás zvou na konferenci 22. – 23. 3. 2024 v Praze. 

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení
(6. 12. 2023) Pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem. Píše ve svém poselství papež František francouzským…

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.