Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní B / Přímluvy

Milé sestry a milí bratři!

V prvním čtení jsme slyšeli volání „kéž bys protrhl nebesa a sestoupil“ – s podobnou touhou prosme i my o příchod Božího království.

• Bože, ty nás voláš k bdělosti. Probuď nás z naší netečnosti a nevnímavosti vůči tvému hlasu.

• Bože, dal jsi nám své slovo života. Vyburcuj všechny ty, kteří zapomněli na tvá slova, oslov ty, kteří tě hledají.

• Bože, ponížil ses, abys nás povýšil. Ujmi se všech ponížených žen, mužů a dětí.

• Bože, sestoupil jsi a hory se před tebou rozplynuly. Zmař plány těch, kdo chtějí rozsévat násilí a nenávist.

• Bože, ty stále znovu přicházíš do našich životů. Přijď nově do našich srdcí, do našich rodin, do naší farnosti.

Dobrý Bože, blízkost tvé tváře nás naplňuje radostí. Vzbuď v nás větší touhu po tvé blízkosti. Vždyť ty jsi náš Otec, ty žiješ a vládneš na věky. Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí Svatého týdne

Iz 42,1-7; Jan 12,1-11

Komentář k Jan 12,1-11: Láska nehledí na peníze. Projevení citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si vážit spontánních projevů, vycházejících z lásky k Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz