Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Vopřada David | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní B/ přímluvy

Obraťme se společně k Otci, který pamatuje na smlouvu, kterou uzavřel s celým stvořením a který nám je nablízku, když k němu voláme:

- Prosme za církev, aby se jí postní doba stala příležitostí obnovit svůj život a nalézt jej v Kristu.

- Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku.

- Prosme za ty, kdo se vůči Bohu zatvrdili a kterým je Bůh ukradený, aby je Pán přivedl k poznání své věrnosti a lásky.

- Prosme za ty, kteří jsou dnes přijímáni mezi čekatele křtu a o Velikonocích budou pokřtěni, aby byli otevřeni vůči Božímu slovu.

- Prosme za ty, kdo budou během postní doby ohlašovat příchod Božího království a kázat evangelium, aby sami jako první přijali to, co nabízejí druhým.

- Prosme za naše farní společenství, které putuje k Velikonocům, abychom se dobře připravili na oslavu zmrtvýchvsta­lého Krista v modlitbě, bdělosti a pohotovosti k službě druhým.

Otče svatý,
již od věčnosti jsi s člověkem uzavřel smlouvu lásky
a nikdy jsi ji neporušil.
Vyznáváme tvou dobrotu,
když slavíme společně památku tvé smrti a tvého vzkříšení
a vyznáváme, že jsi Pán a žiješ navěky.
Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.