Vopřada David | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní B/ přímluvy

Obraťme se společně k Otci, který pamatuje na smlouvu, kterou uzavřel s celým stvořením a který nám je nablízku, když k němu voláme:

- Prosme za církev, aby se jí postní doba stala příležitostí obnovit svůj život a nalézt jej v Kristu.

- Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku.

- Prosme za ty, kdo se vůči Bohu zatvrdili a kterým je Bůh ukradený, aby je Pán přivedl k poznání své věrnosti a lásky.

- Prosme za ty, kteří jsou dnes přijímáni mezi čekatele křtu a o Velikonocích budou pokřtěni, aby byli otevřeni vůči Božímu slovu.

- Prosme za ty, kdo budou během postní doby ohlašovat příchod Božího království a kázat evangelium, aby sami jako první přijali to, co nabízejí druhým.

- Prosme za naše farní společenství, které putuje k Velikonocům, abychom se dobře připravili na oslavu zmrtvýchvsta­lého Krista v modlitbě, bdělosti a pohotovosti k službě druhým.

Otče svatý,
již od věčnosti jsi s člověkem uzavřel smlouvu lásky
a nikdy jsi ji neporušil.
Vyznáváme tvou dobrotu,
když slavíme společně památku tvé smrti a tvého vzkříšení
a vyznáváme, že jsi Pán a žiješ navěky.
Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota

Jer 11,18-20; Jan 7,40-53

Komentář k Jan 7,40-53: Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro církev inspirující.

Zdroj: Nedělní liturgie

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2020) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2020) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz