Vopřada David | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní B/ přímluvy

Obraťme se společně k Otci, který pamatuje na smlouvu, kterou uzavřel s celým stvořením a který nám je nablízku, když k němu voláme:

- Prosme za církev, aby se jí postní doba stala příležitostí obnovit svůj život a nalézt jej v Kristu.

- Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku.

- Prosme za ty, kdo se vůči Bohu zatvrdili a kterým je Bůh ukradený, aby je Pán přivedl k poznání své věrnosti a lásky.

- Prosme za ty, kteří jsou dnes přijímáni mezi čekatele křtu a o Velikonocích budou pokřtěni, aby byli otevřeni vůči Božímu slovu.

- Prosme za ty, kdo budou během postní doby ohlašovat příchod Božího království a kázat evangelium, aby sami jako první přijali to, co nabízejí druhým.

- Prosme za naše farní společenství, které putuje k Velikonocům, abychom se dobře připravili na oslavu zmrtvýchvsta­lého Krista v modlitbě, bdělosti a pohotovosti k službě druhým.

Otče svatý,
již od věčnosti jsi s člověkem uzavřel smlouvu lásky
a nikdy jsi ji neporušil.
Vyznáváme tvou dobrotu,
když slavíme společně památku tvé smrti a tvého vzkříšení
a vyznáváme, že jsi Pán a žiješ navěky.
Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.