Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Na počátku postní doby, kdy církev rozjímá Ježíšovo tajemství na poušti (1), vyprošujme požehnání Božímu lidu i celému světu a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Náš Pane a Bože, nechť upřímné pokání, oběti a modlitby tvých synů a dcer, přinesené v tomto čase milosti, přispějí k novým obrácením lidí nevěřících, váhavých a hledajících ve světě i v našem národě.
  2. Duchem svatým veď svoji církev, ať jako tvůj Syn statečně odolává svodům světské moci, slávy, lpění na pozemských statcích a časných jistotách. (2)
  3. Těm, kdo se již brzy zrodí k novému životu v Kristu, dej bezpečně projít obdobím očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. (3)
  4. Prosíme tě za všechny pokřtěné, ať se pro ně tato postní doba stane novým „katechumenátem“, v němž svůj křest znovu objeví a hluboce prožijí. (4)
  5. Svým mírem, láskou a péčí zahrň všechny obyvatele světa; svou mocnou rukou vyveď ty, kdo jsou zotročeni hříchem a zůstávají v područí Zlého. (5)
  6. Ty, jenž jsi bohatě štědrý ke všem, kdo tě vzývají (6), pomoz i nám, ať z darů tvé štědrosti hojně rozdáváme a přinášíme užitek místnímu společenství i lidem a světu okolo nás.
  7. Buď milostiv všem zemřelým, a posiluj naši víru ve tvé slovo, že „každý, kdo vzývá tvoje jméno, bude spasen“. (7)

 

Všemohoucí, věčný Bože, vyslyš nás, kteří věříme a vyznáváme, 
že Ježíš je Pán a ty jsi jej vzkřísil z mrtvých. (8) 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

 


(1) Viz Lk 4,1-13 par. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540, 566.

(2) Srov. Lk 4,2-13.

(3) Srov. Kol 2,6-15. Srov. KKC, čl. 1277. Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 21–25.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 51.

(5) Srov. Dt 26,8; Ž 91,11-13; Lk 4,3-12; Jan 8,34.

(6) Srov. Řím 10,12.

(7) Tamtéž, v. 13. Viz Jl 3,5; Sk 2,21. Viz Český ekumenický překlad.

(8) Srov. Řím 10,9.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.9. / Památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Ezd 1,1-6; Žl 126; ; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6; : Výnos perského krále Kýra byl možná veden vypočítavostí. Mnozí si pamatují podobně osvobozující změny. Kéž dovedeme pochopit jásot Izraele z nově nabyté svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2021) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.