Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Na počátku postní doby, kdy církev rozjímá Ježíšovo tajemství na poušti (1), vyprošujme požehnání Božímu lidu i celému světu a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Náš Pane a Bože, nechť upřímné pokání, oběti a modlitby tvých synů a dcer, přinesené v tomto čase milosti, přispějí k novým obrácením lidí nevěřících, váhavých a hledajících ve světě i v našem národě.
  2. Duchem svatým veď svoji církev, ať jako tvůj Syn statečně odolává svodům světské moci, slávy, lpění na pozemských statcích a časných jistotách. (2)
  3. Těm, kdo se již brzy zrodí k novému životu v Kristu, dej bezpečně projít obdobím očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. (3)
  4. Prosíme tě za všechny pokřtěné, ať se pro ně tato postní doba stane novým „katechumenátem“, v němž svůj křest znovu objeví a hluboce prožijí. (4)
  5. Svým mírem, láskou a péčí zahrň všechny obyvatele světa; svou mocnou rukou vyveď ty, kdo jsou zotročeni hříchem a zůstávají v područí Zlého. (5)
  6. Ty, jenž jsi bohatě štědrý ke všem, kdo tě vzývají (6), pomoz i nám, ať z darů tvé štědrosti hojně rozdáváme a přinášíme užitek místnímu společenství i lidem a světu okolo nás.
  7. Buď milostiv všem zemřelým, a posiluj naši víru ve tvé slovo, že „každý, kdo vzývá tvoje jméno, bude spasen“. (7)

 

Všemohoucí, věčný Bože, vyslyš nás, kteří věříme a vyznáváme, 
že Ježíš je Pán a ty jsi jej vzkřísil z mrtvých. (8) 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

 


(1) Viz Lk 4,1-13 par. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540, 566.

(2) Srov. Lk 4,2-13.

(3) Srov. Kol 2,6-15. Srov. KKC, čl. 1277. Viz Úvod k obřadům uvedení do křesťanského života, čl. 21–25.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 51.

(5) Srov. Dt 26,8; Ž 91,11-13; Lk 4,3-12; Jan 8,34.

(6) Srov. Řím 10,12.

(7) Tamtéž, v. 13. Viz Jl 3,5; Sk 2,21. Viz Český ekumenický překlad.

(8) Srov. Řím 10,9.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28.5.

SK 22,30; 23,6-11; Jan 17,20-26

Komentář k Jan 17,20-26: Zde prosí Ježíš vroucně i za mě. Vždyť i já jsem uvěřil skrze hlásání těch, které poslal. Mohu si však klást provokující otázku: Kdo uvěří skrze moje svědectví?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz