Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní / mikrokázání

Evangelium říká, že Ježíš byl na poušti zkoušen, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. 

Smyslem postění není pozabíjet všechna divoká zvířata, ale jde o to, abychom nasměrovali sílu našich vášní k dobrému. Půst nezpůsobí jen to, že vášně uvidíme, ale odejme jim jejich divokost. Co nás po postním dialogu s nimi čeká? Budou nám sloužit andělé. Půst vede ke svobodě, a kdo je svobodný, může se věnovat andělské službě.

Autor: Konzbul Pavel

Témata: kázání | Půst

Čtení z dnešního dne: Sobota 3. 12.

1. čtení - Iz 30,19-21.23-26 a Žl 147; Evangelium - Mt 9,35-10,1.5-8

Komentář k Mt 9,35-10,1.5-8: Pánova lítost je vyjádřením jeho lidského citu. Ani my se nemusíme stydět za své citové projevy. Ale mají nás podle Ježíšova vzoru pohnout k aktivitě, ke konání…

Zdroj: Nedělní liturgie

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…