Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
11. neděle v liturgickém mezidobí /Lk 7,36-8,3/

I když jsou před námi skoro prázdniny a my se vidíme někde v přírodě, na táboře, dnešní slovo Boží nám připomíná událost, která nás vrací jakoby k velikonoční době. Odpuštění hříchů, kterého se nám dostává ve svátosti smíření, je díky Kristově smrti na kříži. A každé neodpuštění je krok od Boha.

V dnešním úryvku slyšíme o veliké lásce Krista k hříšnici, která v něho uvěřila a svým chováním mu dokazovala lásku. Kristus byl první, kdo miloval a tak ji umožnil, /mohl ji poslat pryč/ aby i on mu děkovala za odpuštění. Chceme děkovat za to, že můžeme po každé svátosti smíření děkovat za novou příležitost, kterou nám tím Pán dává. A i když vidíme, že druzí konají zlo, odsuďme hřích, ne hříšníka. Kristus takto jednal, zkusme to i my.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...