Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
11. neděle v mezidobí B / dětská

Promluva má dvě části:

1. Co je to Boží království ? Je to něco, čeho bych se měl bát, nebo bych se měl těšit? Boží království je kralování toho, který mě má rád. Je to teď, nebo až "někdy"? Vypadá to, že spíš až někdy.

2. Ježíš říká, že ne až "někdy", ale teď a napořád. Praktická část: Máme tu květináč s hlínou. Pojďte se sem podívat. Je tu něco zaseto? Vyroste tu něco? Zdá se, že ne, ale v hlíně jsou zaseta hořčičná semínka (ukázat) a podívejte se, jak jsou malá. Ani vidět nejsou, a přesto z nich vyroste veliká rostlina. Tak velká, že jim ani květináč nebude stačit. I vám se může někdy zdát, že Bůh není ani vidět, vůbec nekraluje, jako by tu s námi ani nebyl. Avšak stejně jako je nenápadné semínko v zemi a vyroste z něj velký strom, i Boží přítomnost a kralování roste mezi námi nenápadně, aby ho bylo všude plno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.