Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
15. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Obraťme se k Pánu nebe a země, prvorozenému mezi vzkříšenými z mrtvých, a prosme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Za církev a její charitativní činnost: ať vyniká milosrdnou láskou k chudým, nemocným a znevýhodněným, ulehčuje lidskou bídu a strádání všeho druhu. [2]
  2. Za všechny pokřtěné: kéž naleznou společný domov v církvi, jejíž ty jsi hlavou. [3]
  3. Za náš národ: ať znovu objeví hodnoty evangelia a Desatera, jež mají sílu jej narovnat a vnitřně obrodit. [4]
  4. Za lékaře, zdravotníky, pečovatele a všechny, kdo pomáhají lidem v životní tísni: ať se ujímají všech bez rozdílu, nezištně, upřímně a účinně. [5]
  5. Za ty, kteří vyjíždějí na silnice: nechť si počínají rozvážně a ohleduplně, aby oni i druzí bezpečně dospěli k cílům svých cest. [6]
  6. Za místní společenství, abychom lásku k tobě, skrytému našim smyslům, naplňovali na těch, které máme vedle sebe. [7]
  7. Za zemřelé, aby pro tvé milosrdenství a krev prolitou na kříži měli za podíl věčný život. [8]  

 

Vyslyš nás, Pane, ve své veliké lásce,

obrať se k nám se svým nesmírným slitováním [9];

ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Kol 1,16.18b; Ž 69,14.

[2] Srov. Lk 10,25-37; Ž 69,30. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, čl. 8.

[3] Srov. Kol 1,18a.

[4] Viz Dt 30,10-14.

[5] Srov. Lk 10,33-35.

[6] Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 127.

[7] Srov. Lk 10,25-28.   

[8] Viz tamtéž, v. 25; Ž 69,14; Kol 1,20.

[9] Srov. Ž 69,14.17n.  

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku