Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
2. neděle postní B / námět pro dětské kázání

Rekvizita: obrázek malé a velké ruky, které se drží

Téma: Abrahamova důvěra, Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


Milé děti, povím Vám velmi zajímavý příběh…

Do jednoho malého města přijel jednou cirkus. Jakmile byl postaven, přišli diváci na představení a mezi všemi účinkoval i artista - provazochodec. Měl napnuté lano až u stropu cirkusového stanu. Diváci napjatě sledovali jeho výstup, celý stan ztichl, když přecházel s dlouhou tyčí v ruce v té ohromné výšce všem nad hlavou. Bez zaváhání přešel z jednoho konce na druhý a zavolal na diváky dolů do šapitó: "Věříte mi, že přejdu znovu po laně a místo vyrovnávací tyče ponesu v rukou skleničku a talíř?" Diváci nadšeně souhlasili a artista bez zaváhání opět přešel lano.

Znovu zavolal na diváky pod sebou: "Skleničku i talíř si naplním vodou, věříte mi, že vás nepoleji?" Zespodu se ozývalo nadšené: "Ano, věříme!" A artista je opět nezklamal.

Vzal si pak na rameno malou opici. "Teď přejdu lano s talířem, sklenicí naplněnými vodou a navíc i s touto opicí na rameni. Ještě pořád mi věříte, že to dokážu?" Diváci tleskali a zase volali: "Ano, věříme!" Artista byl vynikající, ani teď diváky nezklamal a přešel na druhou stranu.

Sundal opici ze svého ramene, odložil talíř a sklenici a zavolal na své nadšené diváky: "Kdo z vás mi věří a sedne si mi na záda místo opice a já s ním přejdu po laně na druhou stranu?" Najednou utichli všichni diváci... Jen jeden malý chlapec se přihlásil a zavolal: "Já, já ti věřím!" a začal šplhat po žebříku vzhůru za artistou nahoru pod střechu šapitó. Artista si ho zvedl na rameno a opatrně s ním přešel přes lano nad hlavami ztuhlých diváků. Jakmile se oba dostali do bezpečí na druhou stranu, všichni tleskali a chlapec se vrátil zpátky mezi diváky. Ti se ho začali celí vylekaní ptát jeden přes druhého: "To ses nebál? Jak jsi mu mohl tak věřit? Mohl jsi spadnout!" "Ale ne," řekl ten chlapec, "mně se s ním přece nemohlo nic stát, vždyť je to můj tatínek!"

Takovou důvěru měl i Abrahám, kdy kráčel na vrchol hory se svým synem – důvěřoval svému Otci.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid na velké věci opravdu dramaticky. Předchůdce samotného Pána je narozený z dlouho neplodné matky. Jeho otec údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy zvěsti jsou tyto skutečnosti povzbuzením.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2021) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.