Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
2. neděle postní B / námět pro dětské kázání

Rekvizita: obrázek malé a velké ruky, které se drží

Téma: Abrahamova důvěra, Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


Milé děti, povím Vám velmi zajímavý příběh…

Do jednoho malého města přijel jednou cirkus. Jakmile byl postaven, přišli diváci na představení a mezi všemi účinkoval i artista - provazochodec. Měl napnuté lano až u stropu cirkusového stanu. Diváci napjatě sledovali jeho výstup, celý stan ztichl, když přecházel s dlouhou tyčí v ruce v té ohromné výšce všem nad hlavou. Bez zaváhání přešel z jednoho konce na druhý a zavolal na diváky dolů do šapitó: "Věříte mi, že přejdu znovu po laně a místo vyrovnávací tyče ponesu v rukou skleničku a talíř?" Diváci nadšeně souhlasili a artista bez zaváhání opět přešel lano.

Znovu zavolal na diváky pod sebou: "Skleničku i talíř si naplním vodou, věříte mi, že vás nepoleji?" Zespodu se ozývalo nadšené: "Ano, věříme!" A artista je opět nezklamal.

Vzal si pak na rameno malou opici. "Teď přejdu lano s talířem, sklenicí naplněnými vodou a navíc i s touto opicí na rameni. Ještě pořád mi věříte, že to dokážu?" Diváci tleskali a zase volali: "Ano, věříme!" Artista byl vynikající, ani teď diváky nezklamal a přešel na druhou stranu.

Sundal opici ze svého ramene, odložil talíř a sklenici a zavolal na své nadšené diváky: "Kdo z vás mi věří a sedne si mi na záda místo opice a já s ním přejdu po laně na druhou stranu?" Najednou utichli všichni diváci... Jen jeden malý chlapec se přihlásil a zavolal: "Já, já ti věřím!" a začal šplhat po žebříku vzhůru za artistou nahoru pod střechu šapitó. Artista si ho zvedl na rameno a opatrně s ním přešel přes lano nad hlavami ztuhlých diváků. Jakmile se oba dostali do bezpečí na druhou stranu, všichni tleskali a chlapec se vrátil zpátky mezi diváky. Ti se ho začali celí vylekaní ptát jeden přes druhého: "To ses nebál? Jak jsi mu mohl tak věřit? Mohl jsi spadnout!" "Ale ne," řekl ten chlapec, "mně se s ním přece nemohlo nic stát, vždyť je to můj tatínek!"

Takovou důvěru měl i Abrahám, kdy kráčel na vrchol hory se svým synem – důvěřoval svému Otci.

Čtení z dnešního dne: Sobota 1. 10. 2022 - Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. čtení - Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Evangelium – Lk 10,17-24

Komentář k Lk 10,17-24: Radostný návrat dvanácti učedníků budí obdiv a trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost Ježíšovy zvěsti?

Zdroj: Nedělní liturgie

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

(1. 10. 2022) Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a…

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2022) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2022) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2022) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.