Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční B / dětská

2. neděle velikonoční B

Rekvizita: děti dostanou lísteček se svým jménem před mší sv., aby bylo možné je oslovit jménem.

„Tak vám řeknu, že je mi někdy až smutno z toho, že jsem nebyl apoštolem. Oni mohli být s Ježíšem pořád, vidět jeho zázraky, večer po celém dni být s ním sami, nikam nespěchat a večeřet, mohli se ho ptát na všechno, co je zajímalo, a když se báli (to jsme dnes slyšeli v evangeliu), Ježíš za nimi přišel. Dokonce si ani nemuseli dodávat odvahu k tomu, aby šli otevřít dveře! Jenomže, víte co je úplně nejúžasnější? Že právě tehdy, přesně ten večer, tam na tom místě, před apoštoly Ježíš myslel na nás a taky tam o nás mluvil! Říkal: Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Blahoslavení jsou ti, které má on zvlášť rád, chrání je, je na ně pyšný… To znamená, že učedníkům řekl: Mám moc rád a myslím teď na Pavlíka, Marušku, Jáchyma… Narodí se za mnoho let, neuvidí mě, ale přesto mi uvěří. Jak já je mám proto rád!“

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…