Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční B / dětská

2. neděle velikonoční B

Rekvizita: děti dostanou lísteček se svým jménem před mší sv., aby bylo možné je oslovit jménem.

„Tak vám řeknu, že je mi někdy až smutno z toho, že jsem nebyl apoštolem. Oni mohli být s Ježíšem pořád, vidět jeho zázraky, večer po celém dni být s ním sami, nikam nespěchat a večeřet, mohli se ho ptát na všechno, co je zajímalo, a když se báli (to jsme dnes slyšeli v evangeliu), Ježíš za nimi přišel. Dokonce si ani nemuseli dodávat odvahu k tomu, aby šli otevřít dveře! Jenomže, víte co je úplně nejúžasnější? Že právě tehdy, přesně ten večer, tam na tom místě, před apoštoly Ježíš myslel na nás a taky tam o nás mluvil! Říkal: Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Blahoslavení jsou ti, které má on zvlášť rád, chrání je, je na ně pyšný… To znamená, že učedníkům řekl: Mám moc rád a myslím teď na Pavlíka, Marušku, Jáchyma… Narodí se za mnoho let, neuvidí mě, ale přesto mi uvěří. Jak já je mám proto rád!“

Čtení z dnešního dne: Středa 28. 9. 2022, Slavnost sv. Václava

1. čtení - Mdr 6,9-21; Evangelium – 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24; Mt 16,24-27

Komentář k Mdr 6,9-21: Jen málo panovníků si vzalo k srdci slova z knihy Moudrosti. Ostatně nejsou určena pouze jim. Každý, kdo za někoho, za něco zodpovídáme, se jimi můžeme inspirovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2022) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2022) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2022) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2022) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2022) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.

Věkově smíšené skupiny dětí ve farnosti - problém nebo skrytý potenciál? Seminář.
(22. 9. 2022) Seminář Skrytý potenciál smíšených skupin - pátek 21. 10. 2022, 15:00 - 19:00.