Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
21. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka

Svoboda

Promluva 21. neděle mezidobí B

 

„Ježíš řekl Dvanácti: ‚I vy chcete odejít?‘“ (Jan 6,67).

 

Ježíšovu výzvu je možné chápat jako manifest svobody. Dovoluje učedníkům v něho nevěřit, odejít, hledat smyslu-plnost života jinde. „Svoboda je risk,“ píše ve svém komentáři k nedělním textům Gianfranco Ravasi a poznamenává, že „svoboda je srdcem víry a morálky.“

Vrcholem svobody je přijetí Božího zákona, přijetí svého místa ve stvořeném světě a velkorysá služba Bohu ať přímo skutky zbožnosti, jako i skrze konání dobra druhým lidem.

Je jasné, že se prakticky celý život učíme svobodě a její „sestře“ odpovědnosti. Vzpomínám si, jak jsem se učil jezdit na kole. Moje máma mne nejprve držela za řídítka a sedlo, abych se učit držet rovnováhu. Později mne držela jen jednou rukou pod sedlem, abych se učil spoléhat na sebe. Pamatuji si ten moment, kdy jsem zjistil, že jedu úplně sám. Bylo to z takového kopečka. Velice jsem se vylekal a málem jsem se vyboural. Vše dobře dopadlo, na kole jezdím takřka denně. A snažím se jezdit odpovědně.

Blahoslavený Jan Pavel II. ve své encyklice o základech morálního učení církve Veritatis splendor cituje stať II. vatikánského koncilu: „Důstojnost člověka tedy vyžaduje, aby jednal podle vědomé a svobodné volby, to znamená hýbán a podněcován z nitra osobním přesvědčením, a ne ze slepého vnitřního popudu nebo pouze z vnějšího donucení. Této důstojnosti člověk dosahuje tím, že se osvobozuje z každého zajetí vášní, směřuje k svému cíli svobodnou volbou dobra a účinně a s vynalézavou přičinlivostí si obstará vhodné prostředky“ (Veritatis splendor, 42; Gaudium et spes, 17).

Biblickým zakotvením myšlenky posledního všeobecného koncilu by mohla být epizoda prvního čtení, kdy Jozue na konci procesu osvobození Izraele z egyptského otroctví (podobně jako Mojžíš pod horou Sinaj) staví lid před volbu víry. Nenutí, ale dává příklad: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“ (Joz 24,15).

Český morální teolog Karel Skoblík učí, že pravá svoboda není volba mezi dobrem a zlem: „Ke skutečné svobodě totiž možnost rozhodnout se pro zlo nepatří – jinak by Bůh nebyl svobodný. Volba hříchu – jako volba prožívaná někdy velmi intenzivně, představuje paradoxně výpadek skutečné svobody, a to jako důsledek mylnosti lidského rozumu“ (SKOBLÍK Karel, Přehled křesťanské etiky, Praha 1997, s. 61). Ježíš vyvádí člověka z otroctví hříchu, osvobozuje ho pro konání dobra a pro důstojnost svobodného dítěte Božího.

Pomyslné životní jízdě na kole se učíme celý život. Když se stáváme dospělými a naše dětská víra, víra vázaná na důvěru rodičů, se proměňuje. Bůh sám přebírá přímou zodpovědnost za úkol pomáhat nám držet rovnováhu. On je tím, kdo vetkal do svého stvoření řád, harmonii vztahů, ale i prostor naší svobody. Prostřednictvím jeho milosti poznáváme toto moudré uspořádání, učíme se mu, svobodně se pro ně rozhodujeme.

Nedá mi, abych krátce nepřipojil závěrečnou doušku odkazující na ducha druhého čtení dnešní liturgie slova. Nedávno jsem dostal zprávu: „Jestli mi (jedno děvče) neodepíše a nebude se mnou chodit, zmlátím ji a pak se zabiju!“ Láska se nedá vynutit, láskou nelze vydírat, láska je vrcholem svobody, je „svorníkem dokonalosti“ lidského bytí a všech vztahů.

 

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání | Svoboda

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 32,7-11.13-14; Žalm 51; 1 Tim 1,12-17
Lk 15,1-32

Na první pohled bychom si mohli položit otázku: Copak Bůh nemá radost ze vzorných křesťanů? Odpověď je jasná. Má radost z kvalitních lidí. Problém je ale v pokrytectví našeho vlastního sebehodnocení. Vždyť kolik z nás žije s pocitem, že jsme vlastně docela dobří křesťané. Je to tak opravdu? Při podrobném po-hledu se často objeví, jak pokrytecky přehlížíme či maskujeme velká selhání v čistotě víry, spravedlnosti vůči zákonům a lidem, či svou lhostejnost… Opravdu platí, že ti, kdo přichází do kostela, jsou lepší než jiní lidé? Proto Pán mluví o radosti nad hříšníkem. Ale pozor je třeba si dobře všimnout okolnosti, kterou připojuje: nad obráceným hříšníkem! A to se týká i nás.

Zdroj: Nedělní liturgie

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2019) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné –…

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2019) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2019) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Nový katechetický kurz 2019 - 2021

Nový katechetický kurz 2019 - 2021
(10. 9. 2019) Ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou v Praze se otevírá nový běh dvouletého katechetického kurzu

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2019) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7. 9. 2019) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.

Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku

Výběr z nabídky Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku
(5. 9. 2019) Aktuální nabídka materiálů z Brněnské tiskové misie nejen k začátku školního roku.  

Proč je snadné vidět na všem jen to špatné a jak ze spirály negativismu ven?

(4. 9. 2019) Proč je dobré mít k životu pozitivní přístup a jak se to naučit? Jak funguje pozitivní myšlení pro lidi v náročné…

Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906)

(4. 9. 2019) Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných „dobrodruh a megaloman“, „tajný vatikánský…