Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
21. neděle v mezidobí B / Petr Šabaka

Svoboda

Promluva 21. neděle mezidobí B

 

„Ježíš řekl Dvanácti: ‚I vy chcete odejít?‘“ (Jan 6,67).

 

Ježíšovu výzvu je možné chápat jako manifest svobody. Dovoluje učedníkům v něho nevěřit, odejít, hledat smyslu-plnost života jinde. „Svoboda je risk,“ píše ve svém komentáři k nedělním textům Gianfranco Ravasi a poznamenává, že „svoboda je srdcem víry a morálky.“

Vrcholem svobody je přijetí Božího zákona, přijetí svého místa ve stvořeném světě a velkorysá služba Bohu ať přímo skutky zbožnosti, jako i skrze konání dobra druhým lidem.

Je jasné, že se prakticky celý život učíme svobodě a její „sestře“ odpovědnosti. Vzpomínám si, jak jsem se učil jezdit na kole. Moje máma mne nejprve držela za řídítka a sedlo, abych se učit držet rovnováhu. Později mne držela jen jednou rukou pod sedlem, abych se učil spoléhat na sebe. Pamatuji si ten moment, kdy jsem zjistil, že jedu úplně sám. Bylo to z takového kopečka. Velice jsem se vylekal a málem jsem se vyboural. Vše dobře dopadlo, na kole jezdím takřka denně. A snažím se jezdit odpovědně.

Blahoslavený Jan Pavel II. ve své encyklice o základech morálního učení církve Veritatis splendor cituje stať II. vatikánského koncilu: „Důstojnost člověka tedy vyžaduje, aby jednal podle vědomé a svobodné volby, to znamená hýbán a podněcován z nitra osobním přesvědčením, a ne ze slepého vnitřního popudu nebo pouze z vnějšího donucení. Této důstojnosti člověk dosahuje tím, že se osvobozuje z každého zajetí vášní, směřuje k svému cíli svobodnou volbou dobra a účinně a s vynalézavou přičinlivostí si obstará vhodné prostředky“ (Veritatis splendor, 42; Gaudium et spes, 17).

Biblickým zakotvením myšlenky posledního všeobecného koncilu by mohla být epizoda prvního čtení, kdy Jozue na konci procesu osvobození Izraele z egyptského otroctví (podobně jako Mojžíš pod horou Sinaj) staví lid před volbu víry. Nenutí, ale dává příklad: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“ (Joz 24,15).

Český morální teolog Karel Skoblík učí, že pravá svoboda není volba mezi dobrem a zlem: „Ke skutečné svobodě totiž možnost rozhodnout se pro zlo nepatří – jinak by Bůh nebyl svobodný. Volba hříchu – jako volba prožívaná někdy velmi intenzivně, představuje paradoxně výpadek skutečné svobody, a to jako důsledek mylnosti lidského rozumu“ (SKOBLÍK Karel, Přehled křesťanské etiky, Praha 1997, s. 61). Ježíš vyvádí člověka z otroctví hříchu, osvobozuje ho pro konání dobra a pro důstojnost svobodného dítěte Božího.

Pomyslné životní jízdě na kole se učíme celý život. Když se stáváme dospělými a naše dětská víra, víra vázaná na důvěru rodičů, se proměňuje. Bůh sám přebírá přímou zodpovědnost za úkol pomáhat nám držet rovnováhu. On je tím, kdo vetkal do svého stvoření řád, harmonii vztahů, ale i prostor naší svobody. Prostřednictvím jeho milosti poznáváme toto moudré uspořádání, učíme se mu, svobodně se pro ně rozhodujeme.

Nedá mi, abych krátce nepřipojil závěrečnou doušku odkazující na ducha druhého čtení dnešní liturgie slova. Nedávno jsem dostal zprávu: „Jestli mi (jedno děvče) neodepíše a nebude se mnou chodit, zmlátím ji a pak se zabiju!“ Láska se nedá vynutit, láskou nelze vydírat, láska je vrcholem svobody, je „svorníkem dokonalosti“ lidského bytí a všech vztahů.

 

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání | Svoboda

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí Svatého týdne

Iz 42,1-7; Jan 12,1-11

Komentář k Jan 12,1-11: Láska nehledí na peníze. Projevení citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si vážit spontánních projevů, vycházejících z lásky k Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz