Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

 

Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní (1) a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání. (2)
  2. Skláněj se k těm, kdo se o Velikonocích stanou chrámy Ducha svatého, aby z křestní milosti skutečně žili a nesli hojné duchovní ovoce. (3)
  3. Dej, ať chvála tvého jména, opravdové obrácení, vzájemná láska a neutuchající modlitba tvoří cestu k jednotě všech pokřtěných. (4)
  4. Dar nového srdce vyprošujeme všem, kdo zneužívají svůj vliv a postavení a dopouštějí se násilí na těch, jež mají vést a chránit. (5)
  5. Buď milostiv obětem přírodních živlů, nenadálých neštěstí, dopravních nehod i lidské svévole. (6)
  6. Slituj se také nad těmi, kteří tvé svaté jméno lehkovážně urážejí nebo se jím snaží magicky manipulovat. (7)
  7. Ryzí kajícností pronikni všechny, kdo tě velebí na tomto posvátném místě: nechť nepropadáme duchovní pýše ani domnění, že na všechno stačíme jen svými silami. (8)
  8. Odměň chvály a pokání svých zesnulých služebníků a služebnic patřením na svou tvář (9) v životě věčném.

 

Bože milosrdný a milostivý,
rač zahladit všechny viny a vyléčit neduhy,
jež sužují nás i svět, ve kterém žijeme;
láskou a slitováním objímej své bohabojné
i každého z lidí. (10)
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


 

(1) Srov. Ex 3,1-8a.13-15. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 203–208. Srov. RATZINGER Joseph: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978, 63–78.

(2) Viz Ex 3,1-6.13-15. Srov. KKC, čl. 204. Viz Třetí tajemství růžence světla.

(3) Srov. 1 Kor 6,19; Lk 13,6-9. Srov. KKC, čl. 1265–1266.

(4) Viz Lk 13,2-5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio, kapitola 2.

(5) Srov. Ez 36,25-27; Lk 13,1n.

(6) Srov. Lk 13,1.4.

(7) Viz Ex 3,13. Srov. KKC, čl. 2142–2166.

(8) Viz 1 Kor 10,1-6.10-12.

(9) Srov. Ex 3,6.14-15.

(10) Srov. Ž 103,3-4.8.11.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.9. / Památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Ezd 1,1-6; Žl 126; ; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6; : Výnos perského krále Kýra byl možná veden vypočítavostí. Mnozí si pamatují podobně osvobozující změny. Kéž dovedeme pochopit jásot Izraele z nově nabyté svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2021) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.