Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

 

Bratři a sestry, vzývejme jméno Boha živého, věrného, plného slitovaní (1) a volejme: Pane, smiluj se.

 

  1. Bože blízký, jenž jsi z hořícího keře zjevil Mojžíšovi své tajemné jméno, pomáhej svému lidu šířit jeho slávu v dnešním světě, zvěstovat evangelium a vyzývat k pokání. (2)
  2. Skláněj se k těm, kdo se o Velikonocích stanou chrámy Ducha svatého, aby z křestní milosti skutečně žili a nesli hojné duchovní ovoce. (3)
  3. Dej, ať chvála tvého jména, opravdové obrácení, vzájemná láska a neutuchající modlitba tvoří cestu k jednotě všech pokřtěných. (4)
  4. Dar nového srdce vyprošujeme všem, kdo zneužívají svůj vliv a postavení a dopouštějí se násilí na těch, jež mají vést a chránit. (5)
  5. Buď milostiv obětem přírodních živlů, nenadálých neštěstí, dopravních nehod i lidské svévole. (6)
  6. Slituj se také nad těmi, kteří tvé svaté jméno lehkovážně urážejí nebo se jím snaží magicky manipulovat. (7)
  7. Ryzí kajícností pronikni všechny, kdo tě velebí na tomto posvátném místě: nechť nepropadáme duchovní pýše ani domnění, že na všechno stačíme jen svými silami. (8)
  8. Odměň chvály a pokání svých zesnulých služebníků a služebnic patřením na svou tvář (9) v životě věčném.

 

Bože milosrdný a milostivý,
rač zahladit všechny viny a vyléčit neduhy,
jež sužují nás i svět, ve kterém žijeme;
láskou a slitováním objímej své bohabojné
i každého z lidí. (10)
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


 

(1) Srov. Ex 3,1-8a.13-15. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 203–208. Srov. RATZINGER Joseph: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978, 63–78.

(2) Viz Ex 3,1-6.13-15. Srov. KKC, čl. 204. Viz Třetí tajemství růžence světla.

(3) Srov. 1 Kor 6,19; Lk 13,6-9. Srov. KKC, čl. 1265–1266.

(4) Viz Lk 13,2-5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio, kapitola 2.

(5) Srov. Ez 36,25-27; Lk 13,1n.

(6) Srov. Lk 13,1.4.

(7) Viz Ex 3,13. Srov. KKC, čl. 2142–2166.

(8) Viz 1 Kor 10,1-6.10-12.

(9) Srov. Ex 3,6.14-15.

(10) Srov. Ž 103,3-4.8.11.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28.5.

SK 22,30; 23,6-11; Jan 17,20-26

Komentář k Jan 17,20-26: Zde prosí Ježíš vroucně i za mě. Vždyť i já jsem uvěřil skrze hlásání těch, které poslal. Mohu si však klást provokující otázku: Kdo uvěří skrze moje svědectví?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz