Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční B / dětská / Ježíš je smírná oběť za hříchy.

Téma: Ježíš je smírná oběť za hříchy. My jsme ho poznali a tak máme zachovávat jeho přikázání.

Rekvizita: školní sešit, žákovská knížka

Promluva: děti určitě bez problémů zařadí sešit i žákovskou knížku. Ano, povídat si budeme o škole. Už se někdy někomu z vás stalo, že jste zapomněli přinést nějakou pomůcku do školy nebo vypracovat domácí úkol? A co se stalo? Dostali jste pravděpodobně poznámku nebo pětku nebo jste museli napsat zvláštní domácí úkol. Taková jsou ve škole pravidla. Bylo vám něco platné, jestli svojí zapomnětlivosti litujete? Ne. Pravidla jsou pravidla.
Co kdyby ale paní učitelka pětku a poznámku napsala sobě a zvláštní domácí úkol vypracovala za vás, jen proto, že vás má ráda a bylo jí vás dětí zapomětlivých líto? Zažili jste už někdy takovou paní učitelku? Asi ne, ale kdyby ano, poslouchali byste jí? To by byla radost chodit do školy...
Ježíš se k nám chová tak jako "pohádková paní učitelka". Z lásky k nám všechny naše tresty bere na sebe. Nejen ve škole, kdekoliv a kdykoliv. I jeho je proto škoda neposlouchat.

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…