Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční - B / přímluvy

Sestry a bratři, vzývejme toho, který se obětoval za naše hříchy a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění: [1]

 

 1. Naplň svou Církev nadšením těch, kdo s tebou jedli a pili po tvém zmrtvýchvstání. [2]
 2. Otevři mysl a srdce věřících, aby rozuměli Písmu, milovali je a podle něj žili. [3]
 3. Pomoz nově pokřtěným najít v Církvi místo, kde budou šťastní a zúročí, cos jim daroval. [4]
 4. Obdaruj křesťany radostným pokojem, jenž překoná všechna rozdělení. [5]
 5. Zaplaš stíny a smutky svých služebníků světlem dne, který nezná západu. [6]
 6. Ukaž těm, kteří tě neznají, jak nádherným dobrodružstvím je život s tebou. [7]
 7. Pověz malověrným a bloudícím, že s tebou není nikdy pozdě začít znovu. [8]
 8. Vysvoboď každého, koho závislost zbavila vůle něco se sebou dělat. [9]
 9. Dopřej všem ženám, mužům a dětem usínat v míru a probouzet se v bezpečí. [10]
 10. Dej naší farní rodině svědčit o tvé slávě a poznávat tě při lámání chleba. [11]
 11. Přizvi naše zesnulé k slavení nebeských Velikonoc. [12]

 

Pane Ježíši, ty jsi náš přímluvce u Otce,

ty slyšíš, když k tobě voláme. [13]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Řím 4,25; Sk 3,13-15; 1 Jan 2,1-2.

[2]   Srov. Lk 24,35-48 par; Sk 10,41.

[3]   Srov. Lk 24,45; 1 Jan 2,3-5a.

[4]   Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1267–1270.

[5]   Srov. Lk 24,36-43. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva ze dne 3. prosince 2013 na téma Iz 11,1-10; Lk 10,21-24. 

[6]   Srov. vstupní modlitba. Viz KKC 1166. Viz Velikonoční chvalozpěv (Exsultet).

[7]   Srov. Lk 24,35nn; Ž 4,7a.

[8]   Srov. Sk 3,19; 1 Jan 2,1n.

[9]   Srov. Ž 4,2b.7; Sk 3,19.

[10] Srov. Ž 4,9.

[11] Srov. Lk 24,35-36.46-48; Sk 3,15.

[12] Srov. KKC 1136–1139.

[13] Srov. Ž 4,4b (Český ekumenický překlad); 1 Jan 2,1b; Řím 8,4; Žid 7,25; 9,24.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…