Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
3. neděle velikonoční - A / přímluvy

Toho, který k nám mluví, otvírá Písma a láme chléb, nyní vzývejme: Pane, smiluj se. [1]

 

  1. Posiluj víru, naději a lásku křesťanů, ať svědčí o mocných činech, divech a znameních, které jsi vykonal a stále konáš. [2]

  2. Prosíme za rodící se místní církve; za odloučená, utlačená, nepočetná společenství, ať rostou ve víře a jsou nadějí tvého lidu. [3]

  3. Dej těm, kdo víru a naději pozbyli, znovu tě potkat a zahořet jako učedníci jdoucí do Emauz. [4]
  4. Dopřej všem lidem světa, ať okusí radost, naději, mír a ostatní plody tvého zmrtvýchvstání.
  5. Staň se jistotou pro lidi zbavené všech jistot; potěš zklamané, zoufalé a malomyslné. [5]
  6. Ochraňuj ty, kdo jsou na cestách; jdi s těmi, jež k putování nutí ztráta domova, rodiny, vlasti. [6]
  7. Otevři naše oči, ať poznáváme, že jsi přítomen zde mezi námi, v lidech okolo nás a v každodenních situacích. [7]
  8. Ukaž cestu k životu našim zemřelým; naplň je blahem před svou tváří. [8]  

 

Pane Ježíši Kriste, vrcholem radosti je být s tebou.

Dej, ať tuto radost stále prožíváme a rozdáváme. [9]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Lk  24,13-35. Viz 2. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev v dějinách spásy), in: Eucharistické modlitby, Olomouc: MCM, 1992.

[2]   Srov. Sk 2,22; Lk 24,19-20.

[3]   Srov. Lk 24,33; 1 Petr 1,21.

[4]   Srov. Lk 24,15-35.

[5]   Srov. tamtéž, 17a.

[6]   Srov. Ž 16,1; Lk 24,15.

[7]   Srov. Lk 24,16.31.35. 

[8]   Srov. Ž 16,11ac; Sk 2,28.

[9]   Srov. Ž 16,11b (Český ekumenický překlad); Lk 24,15-35; Sk 2,25-26a.

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 21. 9., svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13; Žl 19; ; Mt 9,9-13

Komentář k Mt 9,9-13: Nekritizovali by dnes mnozí Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nových apoštolů jsme dnes opravdu „zdokonalili“. Nechybí nám ale víc odvahy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…