Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
3. neděle velikonoční - A / přímluvy

Toho, který k nám mluví, otvírá Písma a láme chléb, nyní vzývejme: Pane, smiluj se. [1]

 

 1. Posiluj víru, naději a lásku křesťanů, ať svědčí o mocných činech, divech a znameních, které jsi vykonal a stále konáš. [2]

 2. Prosíme za rodící se místní církve; za odloučená, utlačená, nepočetná společenství, ať rostou ve víře a jsou nadějí tvého lidu. [3]

 3. Dej těm, kdo víru a naději pozbyli, znovu tě potkat a zahořet jako učedníci jdoucí do Emauz. [4]
 4. Dopřej všem lidem světa, ať okusí radost, naději, mír a ostatní plody tvého zmrtvýchvstání.
 5. Staň se jistotou pro lidi zbavené všech jistot; potěš zklamané, zoufalé a malomyslné. [5]
 6. Ochraňuj ty, kdo jsou na cestách; jdi s těmi, jež k putování nutí ztráta domova, rodiny, vlasti. [6]
 7. Otevři naše oči, ať poznáváme, že jsi přítomen zde mezi námi, v lidech okolo nás a v každodenních situacích. [7]
 8. Ukaž cestu k životu našim zemřelým; naplň je blahem před svou tváří. [8]  

 

Pane Ježíši Kriste, vrcholem radosti je být s tebou.

Dej, ať tuto radost stále prožíváme a rozdáváme. [9]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Lk  24,13-35. Viz 2. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev v dějinách spásy), in: Eucharistické modlitby, Olomouc: MCM, 1992.

[2]   Srov. Sk 2,22; Lk 24,19-20.

[3]   Srov. Lk 24,33; 1 Petr 1,21.

[4]   Srov. Lk 24,15-35.

[5]   Srov. tamtéž, 17a.

[6]   Srov. Ž 16,1; Lk 24,15.

[7]   Srov. Lk 24,16.31.35. 

[8]   Srov. Ž 16,11ac; Sk 2,28.

[9]   Srov. Ž 16,11b (Český ekumenický překlad); Lk 24,15-35; Sk 2,25-26a.

 

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 13. 7. 2024, Sobota 14. týdne v mezidobí

Iz 6,1-8;

Komentář k Mt 10,24-33: Nebeskému Otci na mně tolik záleží! Ale: záleží mně osobně na Otci? Chci pracovat na tom, aby víra byla oboustranným vztahem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…