Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční B / dětská / Ježíš je smírná oběť za hříchy.

Téma: Ježíš je smírná oběť za hříchy. My jsme ho poznali a tak máme zachovávat jeho přikázání.

Rekvizita: školní sešit, žákovská knížka

Promluva: děti určitě bez problémů zařadí sešit i žákovskou knížku. Ano, povídat si budeme o škole. Už se někdy někomu z vás stalo, že jste zapomněli přinést nějakou pomůcku do školy nebo vypracovat domácí úkol? A co se stalo? Dostali jste pravděpodobně poznámku nebo pětku nebo jste museli napsat zvláštní domácí úkol. Taková jsou ve škole pravidla. Bylo vám něco platné, jestli svojí zapomnětlivosti litujete? Ne. Pravidla jsou pravidla.
Co kdyby ale paní učitelka pětku a poznámku napsala sobě a zvláštní domácí úkol vypracovala za vás, jen proto, že vás má ráda a bylo jí vás dětí zapomětlivých líto? Zažili jste už někdy takovou paní učitelku? Asi ne, ale kdyby ano, poslouchali byste jí? To by byla radost chodit do školy...
Ježíš se k nám chová tak jako "pohádková paní učitelka". Z lásky k nám všechny naše tresty bere na sebe. Nejen ve škole, kdekoliv a kdykoliv. I jeho je proto škoda neposlouchat.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.