Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
31. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme společně Ježíše Krista, našeho Pána a Učitele: [1]

 

 

1.      Posiluj biskupy a kněze, aby vždy žili podle slova, které hlásají. [2]

 

2.      Dej, aby se na všech, kteří slyší tvoje slovo, ukázaly jeho účinky. [3]

 

3.      Vzdaluj od křesťanů všechnu pýchu, domýšlivost a falešnou zbožnost. [4]

 

4.      Veď duchovní vůdce ostatních náboženství, ať vedou svoje věřící k pravdě a nenásilí. [5]

 

5.      Pomáhej otcům rodin i otcům duchovním, ať svoji úlohu plní k chvále nebeského Otce. [6]

 

6.      Uč všechny vedoucí pracovníky, že vládnout znamená i sloužit. [7]

 

7.      Pozvedni ponížené i ty, kteří trpí pocitem méněcennosti. [8]

 

8.      Žehnej našemu farnímu společenství, aby v něm každý z nás našel své místo a uplatnění.

 

9.      Buď spásou a životem všech věrných zemřelých. [9]

 

Dobrý Ježíši, prokaž své milosrdenství nám a všem, za které tě prosíme.

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mt 23,10.

[2] Srov. 1 Sol 2,8n.

[3] Srov. tamtéž, 13.

[4] Srov. Mt 23,5-8.

[5] Srov. Mal 2,8n.

[6] Srov. Mt 23,9.

[7] Srov. tamtéž, 11.

[8] Srov. tamtéž, 12; Ž 131,1-2.

[9] Srov. Ž 16,11 (antifona k přijímání).

 

Autor: Krbec Jan

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.