Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
31. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme společně Ježíše Krista, našeho Pána a Učitele: [1]

 

 

1.      Posiluj biskupy a kněze, aby vždy žili podle slova, které hlásají. [2]

 

2.      Dej, aby se na všech, kteří slyší tvoje slovo, ukázaly jeho účinky. [3]

 

3.      Vzdaluj od křesťanů všechnu pýchu, domýšlivost a falešnou zbožnost. [4]

 

4.      Veď duchovní vůdce ostatních náboženství, ať vedou svoje věřící k pravdě a nenásilí. [5]

 

5.      Pomáhej otcům rodin i otcům duchovním, ať svoji úlohu plní k chvále nebeského Otce. [6]

 

6.      Uč všechny vedoucí pracovníky, že vládnout znamená i sloužit. [7]

 

7.      Pozvedni ponížené i ty, kteří trpí pocitem méněcennosti. [8]

 

8.      Žehnej našemu farnímu společenství, aby v něm každý z nás našel své místo a uplatnění.

 

9.      Buď spásou a životem všech věrných zemřelých. [9]

 

Dobrý Ježíši, prokaž své milosrdenství nám a všem, za které tě prosíme.

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mt 23,10.

[2] Srov. 1 Sol 2,8n.

[3] Srov. tamtéž, 13.

[4] Srov. Mt 23,5-8.

[5] Srov. Mal 2,8n.

[6] Srov. Mt 23,9.

[7] Srov. tamtéž, 11.

[8] Srov. tamtéž, 12; Ž 131,1-2.

[9] Srov. Ž 16,11 (antifona k přijímání).

 

Autor: Krbec Jan

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz