Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní B / mikrokázání

První biblická smlouva byla uzavřena mezi Hospodinem a mužem s mírným sklonem k alkoholismu. Hospodin se zavazuje, že nezahubí život na zemi vodním živlem. Znamením závazku je duha. Tu fyzikálně komentoval již Aristoteles, jako odraz slunečních paprsků na dešťovém mraku. 

Další smlouva se týká Abraháma, kterého Hospodin vyzval, aby tak trochu šel tam a nevěděl kam a slíbil mu potomstvo. Toto se sociologicky naplnilo, když se židé přesídlili do Egypta. Třetím stupněm smlouvy je dekalog, což je bilaterální dohoda a je na ní vidět, kdo je silnější strana. Prorok Jeremiáš ale hovoří o „Nové smlouvě“ vepsané do srdce člověka. Jsme svědky toho, kdy Bůh se snaží, aby se právo změnilo v etiku.

Autor: Konzbul Pavel

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 1. 12.

1. čtení - Iz 26,1-6; a Žl 118; Evangelium - Mt 7,21.24-27

Komentář k Mt 7,21.24-27: Ježíš se zřejmě nebude ptát na mé projevy zbožnosti, ale na to, jak jsem se svým životem naložil. Stále mi dopřává čas „zlepšit základy“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…