Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní B / mikrokázání

První biblická smlouva byla uzavřena mezi Hospodinem a mužem s mírným sklonem k alkoholismu. Hospodin se zavazuje, že nezahubí život na zemi vodním živlem. Znamením závazku je duha. Tu fyzikálně komentoval již Aristoteles, jako odraz slunečních paprsků na dešťovém mraku. 

Další smlouva se týká Abraháma, kterého Hospodin vyzval, aby tak trochu šel tam a nevěděl kam a slíbil mu potomstvo. Toto se sociologicky naplnilo, když se židé přesídlili do Egypta. Třetím stupněm smlouvy je dekalog, což je bilaterální dohoda a je na ní vidět, kdo je silnější strana. Prorok Jeremiáš ale hovoří o „Nové smlouvě“ vepsané do srdce člověka. Jsme svědky toho, kdy Bůh se snaží, aby se právo změnilo v etiku.

Autor: Konzbul Pavel

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý úterý 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

1. čtení – Iz 61,1-3a; Evangelium – Lk 10,1-9

Komentář k Lk 10,1-9: Ježíš posílá své učedníky po dvou. Na našich bratřích je zřejmé, že se osvědčili. Podmínkou úspěchu při hlásání jsou dobré vztahy. Vzor pro dnešní církev!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…