Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
5. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek.

 

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek. [1] S vděčností a důvěrou tedy prosme: Pane, smiluj se.

 

  1. Milostivý Bože, nechť v tomto postním čase zakusí každé z tvých dětí uzdravující moc tvého odpuštění a láskyplné péče.
  2. Svěřujeme ti čekatele křtu, katechumenky a katechumeny: kéž nechají za sebou dřívější život a křtem pevně zakotví v Kristu a v jeho církvi. [2]
  3. Skrze svou církev se ujímej lidí chudých a obtížených těžkou prací, pomáhej jim k právu, vlévej radost a naději na změnu. [3]
  4. Kéž mocní tohoto světa porozumějí, jak ošidné je spoléhat se na čistě lidské prostředky a svoji moc zakládat na vojsku a zbraních. [4]
  5. Buď oporou odsouzeným a vězněným, ať mají sílu a vůli vykročit vstříc lepšímu životu.
  6. Povzbuzuj také ty, kdo se provinili proti manželskému slibu, ať svoji vinu uznají, chtějí ji napravit a dojdou odpuštění od těch, jimž nejvíce ublížili.
  7. Prosíme i za sebe navzájem, abychom se nikdy nesmířili s vlastním hříchem, zato k pokleskům bližních byli shovívaví a nikdy je kvůli nim neodsuzovali. [5]
  8. Všem svým věrným dej dosáhnout vítězné nebeské odměny, k níž jsi nás povolal v Kristu Ježíši. [6]

 

Bože nekonečně laskavý a slitovný,

uč nás bdít, radovat se a děkovat, že s námi činíš

nové, veliké věci [7] a osvobozuj nás od všeho,

co nám v tom může bránit.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

 


 

[1] Viz Jan 8,1-11.

[2] Srov. Iz 43,18n; Flp 3,13.

[3] Viz vstupní antifona Iudica me Deus (Zjednej mi právo, Bože): Ž 43,1-2. Srov. Ž 126,3.4.5-6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1.

[4] Srov. Iz 43,17.

[5] Viz Jan 8,2-11.

[6] Srov. Flp 3,14. Viz Český ekumenický překlad.

[7] Srov. Ž 126,1-3; Iz 43,18n.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28.5.

SK 22,30; 23,6-11; Jan 17,20-26

Komentář k Jan 17,20-26: Zde prosí Ježíš vroucně i za mě. Vždyť i já jsem uvěřil skrze hlásání těch, které poslal. Mohu si však klást provokující otázku: Kdo uvěří skrze moje svědectví?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz