Prosme o milost nebýt křesťany jen podle slov, nýbrž podle skutků,  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
5. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek.

 

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek. [1] S vděčností a důvěrou tedy prosme: Pane, smiluj se.

 

  1. Milostivý Bože, nechť v tomto postním čase zakusí každé z tvých dětí uzdravující moc tvého odpuštění a láskyplné péče.
  2. Svěřujeme ti čekatele křtu, katechumenky a katechumeny: kéž nechají za sebou dřívější život a křtem pevně zakotví v Kristu a v jeho církvi. [2]
  3. Skrze svou církev se ujímej lidí chudých a obtížených těžkou prací, pomáhej jim k právu, vlévej radost a naději na změnu. [3]
  4. Kéž mocní tohoto světa porozumějí, jak ošidné je spoléhat se na čistě lidské prostředky a svoji moc zakládat na vojsku a zbraních. [4]
  5. Buď oporou odsouzeným a vězněným, ať mají sílu a vůli vykročit vstříc lepšímu životu.
  6. Povzbuzuj také ty, kdo se provinili proti manželskému slibu, ať svoji vinu uznají, chtějí ji napravit a dojdou odpuštění od těch, jimž nejvíce ublížili.
  7. Prosíme i za sebe navzájem, abychom se nikdy nesmířili s vlastním hříchem, zato k pokleskům bližních byli shovívaví a nikdy je kvůli nim neodsuzovali. [5]
  8. Všem svým věrným dej dosáhnout vítězné nebeské odměny, k níž jsi nás povolal v Kristu Ježíši. [6]

 

Bože nekonečně laskavý a slitovný,

uč nás bdít, radovat se a děkovat, že s námi činíš

nové, veliké věci [7] a osvobozuj nás od všeho,

co nám v tom může bránit.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

 


 

[1] Viz Jan 8,1-11.

[2] Srov. Iz 43,18n; Flp 3,13.

[3] Viz vstupní antifona Iudica me Deus (Zjednej mi právo, Bože): Ž 43,1-2. Srov. Ž 126,3.4.5-6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1.

[4] Srov. Iz 43,17.

[5] Viz Jan 8,2-11.

[6] Srov. Flp 3,14. Viz Český ekumenický překlad.

[7] Srov. Ž 126,1-3; Iz 43,18n.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 20. 4.

Sk 7,51 – 8,1a; Jan 6,30-35

Komentář k Jan 6,30-35: Nasycení pro ty, kdo duchovně hladoví, a jistě i pro ty, kdo Pána hledají. Kéž jim dovedeme Pána přiblížit dobrým slovem, tím, že jim věnujeme čas!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916
(19. 4. 2021) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2021) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2021) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

(6. 4. 2021) Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan…

Bílá sobota

(1. 4. 2021) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den…

Velikonoční triduum den po dni (papež František)

Velikonoční triduum den po dni (papež František)
(1. 4. 2021) I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2021) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Velký pátek

(31. 3. 2021) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.