Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
5. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek.

 

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek. [1] S vděčností a důvěrou tedy prosme: Pane, smiluj se.

 

  1. Milostivý Bože, nechť v tomto postním čase zakusí každé z tvých dětí uzdravující moc tvého odpuštění a láskyplné péče.
  2. Svěřujeme ti čekatele křtu, katechumenky a katechumeny: kéž nechají za sebou dřívější život a křtem pevně zakotví v Kristu a v jeho církvi. [2]
  3. Skrze svou církev se ujímej lidí chudých a obtížených těžkou prací, pomáhej jim k právu, vlévej radost a naději na změnu. [3]
  4. Kéž mocní tohoto světa porozumějí, jak ošidné je spoléhat se na čistě lidské prostředky a svoji moc zakládat na vojsku a zbraních. [4]
  5. Buď oporou odsouzeným a vězněným, ať mají sílu a vůli vykročit vstříc lepšímu životu.
  6. Povzbuzuj také ty, kdo se provinili proti manželskému slibu, ať svoji vinu uznají, chtějí ji napravit a dojdou odpuštění od těch, jimž nejvíce ublížili.
  7. Prosíme i za sebe navzájem, abychom se nikdy nesmířili s vlastním hříchem, zato k pokleskům bližních byli shovívaví a nikdy je kvůli nim neodsuzovali. [5]
  8. Všem svým věrným dej dosáhnout vítězné nebeské odměny, k níž jsi nás povolal v Kristu Ježíši. [6]

 

Bože nekonečně laskavý a slitovný,

uč nás bdít, radovat se a děkovat, že s námi činíš

nové, veliké věci [7] a osvobozuj nás od všeho,

co nám v tom může bránit.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

 


 

[1] Viz Jan 8,1-11.

[2] Srov. Iz 43,18n; Flp 3,13.

[3] Viz vstupní antifona Iudica me Deus (Zjednej mi právo, Bože): Ž 43,1-2. Srov. Ž 126,3.4.5-6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1.

[4] Srov. Iz 43,17.

[5] Viz Jan 8,2-11.

[6] Srov. Flp 3,14. Viz Český ekumenický překlad.

[7] Srov. Ž 126,1-3; Iz 43,18n.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 20.9. / Památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Ezd 1,1-6; Žl 126; ; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6; : Výnos perského krále Kýra byl možná veden vypočítavostí. Mnozí si pamatují podobně osvobozující změny. Kéž dovedeme pochopit jásot Izraele z nově nabyté svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2021) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2021) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.