Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční B / námět na dětské kázání

5. neděle velikonoční - pokračování
Když v sadu první jaro jabloň krásně rozkvetla, rozhodla se jedna větvička, že je příliš krásná a bohatá na to, aby se nenápadně krčila na malém keři a tak se rozhodla, že se připlete zahradníkovi pod nůžky, až bude upravovat stromy a keře. Svým nápadem byla úplně nadšená a začala o něm vyprávět sousední větvičce. I ta se nechala přesvědčit, že jim bude lépe, když budou samy bez ostatních.
Malá, nepatrná větvička dole u země slyšela jejich povídání a snažila se jim vymluvit jejich nápad: "Jak budete žít, když vás nebude kmen živit? Vždyť nemáte kořeny!" Dvě velké větvičky nad ní jen mávaly svými listy: "Takhle můžeš přemýšlet jen ty, která jsi malá, my jsme už velké a nebojíme se, ty jedna ustrašená!"
Jak se rozhodly, tak udělaly. Když zahradník chodil po sadu s nůžkami, připletly se mu pod ně a bác - byly na zemi. Zahradník se chytil za hlavu.
Co se to stalo? Tyhle krásné větve přece ustřihnout vůbec nechtěl! Dal je do vázy s vodou. Pomalu se pod nimi utvořilo bílé kolečko z opadaných květů. I z jabloně opadaly květy, ale kmen větve živil z kořenů. Z květů vyrostla první jablka a na podzim chodili kolem lidé, kteří se obdivovaly, jaká krásná a chutná jablka jabloň má. Po čase se z malého stromku stal veliký strom, který dával bohatou úrodu a i ta nejmenší větvička byla větší než ty dvě ve sklenici s vodou.
V evangeliu Ježíš řekl, že on je jako ten kmen a my jsme jeho ratolesti, jeho větvičky. Necháte se ustřihnout?

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…