Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční B / mikrokázání

Činy vzájemné lásky aktualizují událost Kristova vzkříšení a také událost našeho křtu. My jsme často v nebezpečí bezohlednosti a lenosti.

Eva se vrátila z procházky po ráji a vidí, jak se kolem jejich příbytku válí slupky od banánů a pomerančů, ohniště je vyhaslé a nedaleko spokojeně odpočívá Adam. Nazlobeně na něj vykřikne: „Adame, proč si zase po sobě neuklidil? Pořád se jenom válíš a nic neděláš!“ Adam otevře jedno oko a s klidem prohlásí: „Hele, já jsem po operaci hrudníku, tak mne nech odpočívat.“ Křest pro nás nemá být operací, po níž máme odpočívat, ale má být zdrojem energie a výzvou k hrdinským skutkům.

Autor: Konzbul Pavel

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.