Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční B / mikrokázání

Činy vzájemné lásky aktualizují událost Kristova vzkříšení a také událost našeho křtu. My jsme často v nebezpečí bezohlednosti a lenosti.

Eva se vrátila z procházky po ráji a vidí, jak se kolem jejich příbytku válí slupky od banánů a pomerančů, ohniště je vyhaslé a nedaleko spokojeně odpočívá Adam. Nazlobeně na něj vykřikne: „Adame, proč si zase po sobě neuklidil? Pořád se jenom válíš a nic neděláš!“ Adam otevře jedno oko a s klidem prohlásí: „Hele, já jsem po operaci hrudníku, tak mne nech odpočívat.“ Křest pro nás nemá být operací, po níž máme odpočívat, ale má být zdrojem energie a výzvou k hrdinským skutkům.

Čtení z dnešního dne: Středa 24. 7. 2024, Středa 16. týdne v mezidobí

Jer 1,1.4-10;

Komentář k Mt 13,1-9: Dobrý rozsévač svým semenem nešetří. Na rozdíl od nás, kteří dobro konáme váhavě, s rozmyslem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)
(23. 7. 2024) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.