Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
5. neděle velikonoční B / námět na dětské kázání

5. neděle velikonoční - pokračování
Když v sadu první jaro jabloň krásně rozkvetla, rozhodla se jedna větvička, že je příliš krásná a bohatá na to, aby se nenápadně krčila na malém keři a tak se rozhodla, že se připlete zahradníkovi pod nůžky, až bude upravovat stromy a keře. Svým nápadem byla úplně nadšená a začala o něm vyprávět sousední větvičce. I ta se nechala přesvědčit, že jim bude lépe, když budou samy bez ostatních.
Malá, nepatrná větvička dole u země slyšela jejich povídání a snažila se jim vymluvit jejich nápad: "Jak budete žít, když vás nebude kmen živit? Vždyť nemáte kořeny!" Dvě velké větvičky nad ní jen mávaly svými listy: "Takhle můžeš přemýšlet jen ty, která jsi malá, my jsme už velké a nebojíme se, ty jedna ustrašená!"
Jak se rozhodly, tak udělaly. Když zahradník chodil po sadu s nůžkami, připletly se mu pod ně a bác - byly na zemi. Zahradník se chytil za hlavu.
Co se to stalo? Tyhle krásné větve přece ustřihnout vůbec nechtěl! Dal je do vázy s vodou. Pomalu se pod nimi utvořilo bílé kolečko z opadaných květů. I z jabloně opadaly květy, ale kmen větve živil z kořenů. Z květů vyrostla první jablka a na podzim chodili kolem lidé, kteří se obdivovaly, jaká krásná a chutná jablka jabloň má. Po čase se z malého stromku stal veliký strom, který dával bohatou úrodu a i ta nejmenší větvička byla větší než ty dvě ve sklenici s vodou.
V evangeliu Ježíš řekl, že on je jako ten kmen a my jsme jeho ratolesti, jeho větvičky. Necháte se ustřihnout?

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 23,1-6; Žalm Žl 23,1-3a.3b-4.5.6; Ef 2,13-18
Mk 6,30-34

Nelze přehlédnout, že Pán Ježíš vidí potřebu odpočinku a sám navrhuje unaveným učedníkům „dovolenou“. Bůh je přítelem odpočinku! Zavedení sedmého dne jako dne odpočinku není náhodné, je to Boží přikázání. Je to den, kdy máme slavit a děkovat za dary, které jsme během práce užívali a ze kterých nyní žijeme. Možná dnes potřebujeme nově definovat sami sobě, jak takový čas prožít, aby vedl jak ke zotavení těla, tak i zotavení duše, ale i rodiny, vztahů a sebe sama. Ale ani zde nesmíme být tvrdí tak, že bychom přestali vidět lidi okolo nás. Je tedy třeba moudře rozlišit, kdy má člověk nasadit síly, i když je unavený a má právo na odpočinek, a kdy je možné poslat potřebné za jinými nebo jejich žádost odložit na později a sami „vypnout“, být s rodinou, být s Bohem nebo sami se sebou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)