Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
5. neděle velikonoční /Jan 13,31-33a34n/

V celém našem životě jsou různé rady a poučení, které nám mají pomoci žít co nejlépe , to je radosti. I když se nám některé rady, zvláště od rodičů,nelíbí, později poznáváme, že měli pravdu. Dnes nám v úryvku evangelia sám Kristus dává jednu velikou radu - můžeme říci, že je to ten největší poklad, tajemství, které nám mohl dát. Řekl nám, co je nejpodstatnější v našem úsilí: Mít rád druhé!

Velice krátce a dobře se to řekne, ale není to vůbec jednoduché se tak vždy chovat, zvláště, když ten druhý je takový... Kristus to jistě věděl velice dobře, že se nám vždy nebude dařit a tak nám toto přikázání dává jako tu nejpodrobnější "mapu" na naši cestu životem. Chceme ji s vděčností přijmout
a za ni děkovat.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...