Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
6. NEDĚLE POSTNÍ - Květná neděle / PŘÍMLUVY

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence.

 

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. [1] Jemu předložme své prosby a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

 

  1. Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti náležejí, prožít dny Svatého týdne a velikonočního třídení ve tvé milosti, svatě a s pravým užitkem.
  2. Svým příkladem posiluj představené církve, ať jsou v jejím středu těmi, kdo slouží druhým. [2]
  3. Prosíme za ty, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe poslušni a necouvají nazpět, dej jim jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. [3]
  4. Smiluj se nad celým světem a všemi jeho obyvateli, jež neváháš nazývat svými sestrami a bratry. [4]
  5. Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých.
  6. Uschopni nás, kteří tě v těchto dnech doprovázíme na tvé křížové cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat a sloužit ti v našich trpících bližních. [5]
  7. Všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční oběti, dej také podíl na jejím naplnění v Božím království. [6]

 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,

v tomto dni, kdy si připomínáme tvůj slavný

vjezd do Jeruzaléma a tvoji kalvárskou oběť,

ti předkládáme svoje prosby,

klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [7]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.


 

________________________

[1] Viz BENEDIKT XVI.: Homilie na Květnou neděli, 1. dubna 2012.

[2] Srov. Lk 22,26-27.

[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.

[4] Srov. Žid 2,11-12.

[5] Viz Mt 25,34-40.

[6] Srov. Lk 22,18. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1403.

[7] Srov. Flp 2,10-11.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…