Světu by chybělo něco zcela zásadního, pokud by v něm chyběl čas věnovaný modlitbě. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
6. NEDĚLE POSTNÍ - Květná neděle / PŘÍMLUVY

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence.

 

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. [1] Jemu předložme své prosby a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

 

  1. Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti náležejí, prožít dny Svatého týdne a velikonočního třídení ve tvé milosti, svatě a s pravým užitkem.
  2. Svým příkladem posiluj představené církve, ať jsou v jejím středu těmi, kdo slouží druhým. [2]
  3. Prosíme za ty, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe poslušni a necouvají nazpět, dej jim jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. [3]
  4. Smiluj se nad celým světem a všemi jeho obyvateli, jež neváháš nazývat svými sestrami a bratry. [4]
  5. Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých.
  6. Uschopni nás, kteří tě v těchto dnech doprovázíme na tvé křížové cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat a sloužit ti v našich trpících bližních. [5]
  7. Všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční oběti, dej také podíl na jejím naplnění v Božím království. [6]

 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,

v tomto dni, kdy si připomínáme tvůj slavný

vjezd do Jeruzaléma a tvoji kalvárskou oběť,

ti předkládáme svoje prosby,

klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [7]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.


 

________________________

[1] Viz BENEDIKT XVI.: Homilie na Květnou neděli, 1. dubna 2012.

[2] Srov. Lk 22,26-27.

[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.

[4] Srov. Žid 2,11-12.

[5] Viz Mt 25,34-40.

[6] Srov. Lk 22,18. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1403.

[7] Srov. Flp 2,10-11.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22; Žl 19;; Lk 6,12-19

Komentář k Lk 6,12-19: Náš Pán si vyvolil svých Dvanáct po noci, kterou strávil v modlitbě. Chci s Ježíšem bdít a modlit se za svou zemi, za nástupce apoštolů v mé vlasti…

Zdroj: Nedělní liturgie

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

(4. 11. 2021) "Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero…

28. říjen 1918

28. říjen 1918
(26. 10. 2021) Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2021) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2021) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video
(20. 10. 2021) Odpovídá P. Roman Czudek, rektor papežské kolenje Nepomucenum v Římě.

Blahoslavený Karel Habsburský, "Rakouský" (21.10.)

(20. 10. 2021) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... 

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…