Prosme o milost nebýt křesťany jen podle slov, nýbrž podle skutků,  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
6. NEDĚLE POSTNÍ - Květná neděle / PŘÍMLUVY

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence.

 

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. [1] Jemu předložme své prosby a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

 

  1. Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti náležejí, prožít dny Svatého týdne a velikonočního třídení ve tvé milosti, svatě a s pravým užitkem.
  2. Svým příkladem posiluj představené církve, ať jsou v jejím středu těmi, kdo slouží druhým. [2]
  3. Prosíme za ty, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe poslušni a necouvají nazpět, dej jim jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. [3]
  4. Smiluj se nad celým světem a všemi jeho obyvateli, jež neváháš nazývat svými sestrami a bratry. [4]
  5. Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých.
  6. Uschopni nás, kteří tě v těchto dnech doprovázíme na tvé křížové cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat a sloužit ti v našich trpících bližních. [5]
  7. Všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční oběti, dej také podíl na jejím naplnění v Božím království. [6]

 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,

v tomto dni, kdy si připomínáme tvůj slavný

vjezd do Jeruzaléma a tvoji kalvárskou oběť,

ti předkládáme svoje prosby,

klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [7]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.


 

________________________

[1] Viz BENEDIKT XVI.: Homilie na Květnou neděli, 1. dubna 2012.

[2] Srov. Lk 22,26-27.

[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.

[4] Srov. Žid 2,11-12.

[5] Viz Mt 25,34-40.

[6] Srov. Lk 22,18. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1403.

[7] Srov. Flp 2,10-11.

Čtení z dnešního dne: Úterý 20. 4.

Sk 7,51 – 8,1a; Jan 6,30-35

Komentář k Jan 6,30-35: Nasycení pro ty, kdo duchovně hladoví, a jistě i pro ty, kdo Pána hledají. Kéž jim dovedeme Pána přiblížit dobrým slovem, tím, že jim věnujeme čas!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916
(19. 4. 2021) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2021) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2021) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

(6. 4. 2021) Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan…

Bílá sobota

(1. 4. 2021) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den…

Velikonoční triduum den po dni (papež František)

Velikonoční triduum den po dni (papež František)
(1. 4. 2021) I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2021) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Velký pátek

(31. 3. 2021) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.