Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
6. NEDĚLE POSTNÍ - Květná neděle / PŘÍMLUVY

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence.

 

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. [1] Jemu předložme své prosby a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

 

  1. Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti náležejí, prožít dny Svatého týdne a velikonočního třídení ve tvé milosti, svatě a s pravým užitkem.
  2. Svým příkladem posiluj představené církve, ať jsou v jejím středu těmi, kdo slouží druhým. [2]
  3. Prosíme za ty, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe poslušni a necouvají nazpět, dej jim jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. [3]
  4. Smiluj se nad celým světem a všemi jeho obyvateli, jež neváháš nazývat svými sestrami a bratry. [4]
  5. Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých.
  6. Uschopni nás, kteří tě v těchto dnech doprovázíme na tvé křížové cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat a sloužit ti v našich trpících bližních. [5]
  7. Všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční oběti, dej také podíl na jejím naplnění v Božím království. [6]

 

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,

v tomto dni, kdy si připomínáme tvůj slavný

vjezd do Jeruzaléma a tvoji kalvárskou oběť,

ti předkládáme svoje prosby,

klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [7]

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.


 

________________________

[1] Viz BENEDIKT XVI.: Homilie na Květnou neděli, 1. dubna 2012.

[2] Srov. Lk 22,26-27.

[3] Srov. Iz 50,4n. Viz obřad „Efeta“ (podle Mk 7,34) v rámci bezprostřední přípravy na křest.

[4] Srov. Žid 2,11-12.

[5] Viz Mt 25,34-40.

[6] Srov. Lk 22,18. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1403.

[7] Srov. Flp 2,10-11.

Mediálně spolupracujeme:

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 20. 8.

1. čtení - Ez 43,1-7a; Evangelium – Mt 23,1-12

Komentář k Ez 43,1-7a: Příslib Jeho přítomnosti se naplňuje v církvi. On vchází branou, která je pro něj otevřená, i když je město opevněné.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2022) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale…

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…